Tüm Durumlarda Taze Veya Eski Eritrosit Nakli

Cochrane derleme özeti

Kan bağışından sonra eritrositler ihtiyacı olan hastaya nakledilmeden önce 42 güne kadar saklanabilir. Güncel bir endişe, nakil öncesinde değişik süreler bekleyen eritrosit süspansiyonlarının nakletmenin klinik sonuçlarıdır (etkinlik ve güvenlik). Bu sistematik derlemede, ihtiyacı olan herhangi bir hastaya taze eritrosit naklini eski eritrosit nakline ya da standart uygulamaya karşı kıyaslayarak bu belirsizliği araştırdık.

Toplam 1864 katılımcıyla yapılan 16 araştırma belirlendi. 8 araştırmada (279 katılımcı) taze ve eski eritrosit nakilleri kıyaslandı. 8 araştırmada da (1685 katılımcı) taze eritrosit nakli güncel standart uygulamaya karşı kıyaslandı. Gruplar içinde fizyoloji farkları nedeniyle çok düşük doğum tartılı (ÇDDT) bebekler ve erişkinlerle yapılan araştırmalar ayrıldı.

Önemli bir bulgu olarak taze, eski eritrosit ve standart uygulama tanımlarının farklı olduğu belirlendi. Yaş aralıklarındaki geniş çakışmalar araştırmalar arasında veri analizini engelledi. Bunların yerine sonuç ölçütleri deskriptif olarak ve tablolar halinde sunuldu.

Derlemenin sonuç ölçütü olarak hastanede, nakil sonrası 30 güne kadar ve daha uzun vadede ölümler, hastanede kalış süresi, yeni enfeksiyon insidensi ve vücut işlevlerinin değerlendirme ölçütleri seçildi. Vücut işlevleriyle ilgili sonuç ölçütleri araştırmalarda farklı yollarla ölçüldü. Hiç bir araştırmada bu derleme için belirlenen sonuç ölçütlerinin tümü araştırılmadı. Kan naklini izleyerek görülen ters olaylar taze eritrosit ve standart uygulamayı kıyaslayan üç araştırmada incelendi.

Genel olarak tüm araştırmalarda taze ve eski eritrosit nakli ya da standart uygulama arasında, derlememizin birincil sonuç ölçütü olan ölümler dâhil herhangi bir sonuç ölçütünde net fark gözlenmedi.

Her çalışmada saklama süreleri farklı ölçüldüğünden, nakil öncesinde farklı süreler beklemiş olan eritrositleri nakletmenin klinik sonuçları üzerine kesin sonuçlar çıkaramadık. Çalışmalarda taze, eski eritrosit ve standart uygulama tanımları arasındaki çakışmanın genişliğini araştırmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Brunskill SJ, Wilkinson KL, Doree C, Trivella M, Stanworth S. Transfusion of fresher versus older red blood cells for all conditions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD010801. DOI: 10.1002/14651858.CD010801.pub2

Orijinal özet için: Taze Ve Eski Eritrosit Nakli

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv