Bası Yaralarında Negatif Basınçlı Yara Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Yatak yarası veya dekubitus ülseri de denen bası yaraları cilt ve/veya cilt altı dokularını tutar. Bası yaraları ağrılı olabilir, enfekte olabilir ve kişinin yaşam kalitesini etkiler. Bası yarası gelişmesi riski olan hastalar omurilik yaralanması olanlar, hareketsiz ya da hareketleri sınırlı olanlardır.

2004 yılında İngiltere’de bası yaralarının tedavisinin toplam yıllık maliyeti 1.4 – 2.1 milyon GBP olarak hesaplandı ki bu da Ulusal Sağlık Hizmetleri toplam harcamalarının %4’üne denk geliyor. Yatak yarası olan hastalar hastaneye yattıklarında daha uzun kalır ve bu da hastane masraflarını artırır. ABD kaynaklı 2006 yılı rakamları yarım milyon hastane yatışına bası yarası tanısı konduğunu gösteriyor; bu yatışların total hastane masrafları 11 milyar USD.

Bası yaralarının tedavisi için, pansumanlar, kremler, basıyı dağıtma ve negatif basınçlı yara tedavisi (NBYT) gibi çeşitli tedavi seçenekleri var. NBYT yaygın olarak kullanılan ve bası yaraları dâhil yaralarda kullanımı teşvik edilen bir teknoloji. Bu teknolojide yarayı kapatacak şekilde tutturulan özel bir yara örtüsüne, bir makineyle dikkatle kontrol edilen vakum uygulanır. Bu vakum tedavi bölgesindeki yara ve doku sıvılarını alarak bir kaba aktarır. NBYT’nin bası yaralarının tedavisinde işe yarayıp yaramadığını araştırdık.

Bulgular

Tıbbi literatürü 2015 Mayısına kadar tarayarak bası yaralarını tedavisinde NBYT’yi başka tedavilerle kıyaslayan sağlam tıbbi çalışmaları aradık. Toplam 149 katılımcıyla yapılmış 4 araştırma bulundu. İki çalışmada NBYT pansumanlarla, birinde bir seri topikal tedaviyle ve sonuncusunda ‘nemli yara iyileşmesi’ olarak tanımlanan tedaviyle kıyaslandı. Araştırmalar küçük, kötü tanımlanmış, oldukça kısa ya da belirsiz süreli ve faydalı veri miktarı azdı.

Mevcut araştırma kanıtlarının sınırlı miktarda olmasının sonucu olarak bası yaralarının tedavisinde NBYT’nin potansiyel değeri (ya da zararı) hakkında bir karar çıkaramadık. Bu soru karar verici kişiler için önemliyse daha fazla ve daha kaliteli araştırmalar yapılması gerekiyor.

Bu basit dilli özet 2015 Mayısına kadar günceldir.

Kaynak

Dumville JC, Webster J, Evans D, Land L. Negative pressure wound therapy for treating pressure ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD011334. DOI: 10.1002/14651858.CD011334.pub2

Orijinal özet için: Bası Yarası Tedavisinde Vakum VAC

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv