Son Aşama Böbrek Hastalığında Hemodiyafiltrasyon, Hemofiltrasyon ve Hemodiyaliz

Cochrane derleme özeti

Böbrek işlevinde şiddetli kayıp olan hastalar, toksinleri ve fazla sıvıyı gidermek için diyaliz ya da böbrek nakliyle tedavi edilir. Diyalizde atık ürünler ve sıvılar, makine içinde bir membrandan (hemodiyaliz) ya da vücut içinde (periton diyalizi) filtre edilerek giderilir. Böbrekler yetersiz hale geldiğinde vücutta biriken toksinlerin boyutları farklı olup, büyük moleküller standart hemodiyalizle daha zor giderilir. Suyu membrandan “iterek” geçiren daha yeni diyaliz tipleri, istenmeyen ve büyük molekülleri daha etkin olarak giderir. Üç tip konvektif diyaliz tedavisi, hemodiyafiltrasyon, hemofiltrasyon ve asetatsız biyofiltrasyondur. Diyalizde konvektif tedavi kullanımı Avrupa’da daha yüksek, ABD’de daha düşüktür.

Bölgeler arası kullanımı farklı olan bu tedavinin, hasta sonuçlarına etkisini görmek için yeni çalışmaları bulmak amacıyla 2015 yılında güncelleme yaptık.

Toplam 4137 katılımcıyla yapılan 40 araştırmayı derledik. Bunlardan 35’inde konvektif hemodiyaliz, standart hemodiyalize kıyaslandı. Genel olarak, araştırmalarda kullanılan metotların kısıtlamalarına bağlı olarak kanıtlar düşük ve çok düşük kalitedeydi, bu da sonuçlara güveni düşürdü.

Genel olarak, konvektif diyalizin herhangi bir nedenle ölümlerin riskini düşürdüğüne dair kanıt bulunmadı, ancak kardiyovasküler hastalığa bağlı ölümleri azaltabiliyor. Son aşama böbrek hastası olan 1000 insanın, standart diyaliz yerine konvektif diyalizle tedavisi, kalp hastalığından 25 ölümü önleyebilir. Konvektif tedavide, diyaliz esnasında görülen tansiyon düşmeleri de azalabilir, ancak hastaneye yatış ve başka yan etkilerin görülme ihtimalini etkilediği veya yaşam kalitesini iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadı.

Kaynak

Nistor I, Palmer SC, Craig JC, Saglimbene V, Vecchio M, Covic A, Strippoli GFM. Haemodiafiltration, haemofiltration and haemodialysis for end-stage kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD006258. DOI: 10.1002/14651858.CD006258.pub2

Orijinal özet için: Böbrek Hastasında Konvektif Diyaliz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv