Yemek Borusu Kanserinde Ameliyattan Önce Kemoterapi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Çıkarılabilir durumdaki yemek borusu kanserinde ameliyattan önce kemoterapi kullanımı sürviyi iyileştirir mi?

Arka plan

Yemek borusu (özofagus) kanseri çoğu zaman ileri aşamalara kadar teşhis edilemez. Bu tümörün çıkarılmasının da çok başarılı olmadığı anlamına gelir ve birçok hasta 5 yıl içinde ölür. Tümörü küçültmek için ameliyattan önce kemoterapi yapılır, böylece kanserin operasyonu kolaylaşır ve yayılması önlenir. Bu suretle kemoterapi hastaların daha uzun yaşamasını sağlayabilir.

Çalışma özellikleri

Sürviyle ilgili sorumuzu cevaplamak için derlemeye 13 araştırmanın bilgileri dâhil edildi ve toplam 2122 hastanın sonuçları kombine edildi.

Anahtar sonuçlar

Herhangi bit tipte özofagus kanseri olan hastaların alındığı 13 araştırmanın derlemesinde cisplatin temelli kemoterapinin hastaların daha uzun yaşamalarına faydası olduğuna dair biraz kanıt bulundu. Ancak kemoterapi yan etkiler de yapabiliyor.

Kanıt kalitesi

Bu derlemede en yüksek kalitede kanıtları verdiği kabul edilen randomize araştırma bilgileri kullanıldı.

Kaynak

Kidane B, Coughlin S, Vogt K, Malthaner R. Preoperative chemotherapy for resectable thoracic esophageal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD001556. DOI: 10.1002/14651858.CD001556.pub3

Orijinal özet için: Özofagus Ca. Kemoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar