Yumurtalık Kanserli Kadınlarda PARP İnhbitörlerinin Sürviye Etkisi Ve Yan Etkileri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Konvansiyonel kemoterapi ilaçları DNA’ya hasar vererek bölünen hücreleri etkiler. Kanser hücreleri çok hızlı bölündüğünden bu ilaçlar kanser hücrelerini normal hücrelerden daha fazla etkiler. Hücre yaşamı açısından DNA tamiri yapabilmek hayatidir ve normal hücrelerde birden fazla tamir sistemi vardır. Ancak kanser hücrelerinin bu tamirat yolları sıklıkla arızalıdır, bu nedenle bu tamiratı yapabilmeleri güçtür. Poli (ADP-riboz) polimeraz (PARP) inhibitörleri kanser hücrelerinde kemoterapinin hasara uğrattığı DNA’nın tamiratını önleyen yani tip bir ilaçtır.

Derleme sorusu

Yumurtalık kanserli epiteliyal yumurtalık (over) kanseri olan kadınlarda PARP inhbitörleri sürviyi iyileştirir mi, yan etkileri nedir?

Ana sonuçlar

Tıbbi literatürü1990 yılından başlayarak 2015 Nisanına kadar araştırdık ve PARP inhibitörlerini başka tedavilere ya da plaseboya karşı kıyaslayan 4 randomize araştırma bulduk. 4 tane de süren çalışma bulundu. Biten 4 araştırmaya nükseden epiteliyal over kanserli toplam 599 kadın alındı; üç çalışma platine duyarlı hastalığı olanlar (kanseri son tedaviden 12 aydan fazla zamanda nüks edenler), birine de platine dirençli ve kısmen duyarlı olanlar (hastalığı son kemoterapiden sonra 6 aydan evvel ve 6-12 ay arasında nüks edenler) alındı.

Üç çalışmada da bir PARP inhibitörü olan olaparib ve sadece 75 katılımcısı olan bir araştırmada veliparib denendi. Ortalama olarak, konvansiyonel tedaviye eklenen olaparib platine duyarlı hastalığı olan kadınlarda hastalığın ilerlemesini plaseboya ya da ek tedavi yapılmamasına kıyasla yavaşlattı ancak hastanın yaşam süresini değiştirmedi. Ancak araştırmalarda nispeten az sayıda kadın var ve daha büyük çalışmalar bu sonucu değiştirebilir.

Gerek tedavi gerekse kontrol gruplarında herhangi bir şiddetteki ters olaylar sık görüldü. Ancak bir kür kemoterapiden sonra idame tedavisi olarak verildiğinde ciddi ters olaylar olaparib grubunda kontrolden daha sıktı. En sık görülen ciddi ters olaylar anemi ve yorgunluktu.

Veliparible ilgili veriler araştırılan kadın sayısının az olması nedeniyle sınırlı olduğundan hastalık gidişatına etkisi olup olmadığını gösteremedik. Veliparibin şiddetli yan etkisi az oldu ama yine anlamlı bir sonuç çıkarmak için katılımcı sayısı çok azdı.

Kanıt kalitesi

Olaparib araştırması yapan çalışmalardaki kanıtlar orta kalitedeydi ve etki hesabımız başka çalışmalarla değişebilir. Veliparible ilgili kanıtlar düşük kalitedeydi ve tedavinin etkilerinden çok şüpheliyiz.

Kaynak

Wiggans AJ, Cass GKS, Bryant A, Lawrie TA, Morrison J. Poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors for the treatment of ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD007929. DOI: 10.1002/14651858.CD007929.pub3

Orijinal özet için: Over Kanserinde PARP İnhibitörleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar