Çocuk Ve Erişkinlerde Viral Kabul Edilen Miyokardite Karşı İVİG

Cochrane derleme özeti

Akut miyokardit kalbin iltihaplanmasıdır ve en sık olarak viral enfeksiyonla başladığı düşünülür. Her yaştan insanları etkileyebilir. Çok sayıda olgu sunumu ve olgu serisine dayanarak damar içi (İV) yolla verilen immün globulin (İVİG) birçok merkezde akut miyokarditli erişkin ve çocuklarda rutin uygulamanın bir parçası hale geldi.

Bu derleme yaptığımız taramada sadece 62 hastada yapılan 1 randomize kontrollü araştırma bulduğumuz ve İVİG’in faydalı olmadığını gösteren ilkinin güncellemesidir. Bu güncellemeye ikinci bir araştırma eklendi. Bu araştırmada nispeten nadir görülen miyokardit ve ensefalit kombinasyonu olan 83 çocuk değerlendirildi. Araştırmacılar İVİG alan hastalarda ölüm oranını almayanlara kıyasla daha düşük buldu ancak araştırmada kayırma hatası riski yüksekti. Miyokarditli çocuk ve erişkinlerde İVİG’in rutin olarak tavsiye edilebilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Robinson J, Hartling L, Vandermeer B, Klassen TP. Intravenous immunoglobulin for presumed viral myocarditis in children and adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD004370. DOI: 10.1002/14651858.CD004370.pub3

Orijinal özet için: Miyokarditte İmmün Globulin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv