Boyun Ağrısında Bilişsel Davranışsal Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Boyun ağrısı boyunda yerleşik, omurga veya yumuşak dokular gibi çeşitli yapılardan çıkan ağrı, kas gerginliği veya katılaşması olarak tanımlanır. Risk faktörleri arasında yaş, cinsiyet, ağrı öyküsü, duruş bozukluğu, tekrarlayan zorlanmalar ve sosyal ve psikolojik faktörler yer alıyor.

Boyun ağrılarını her yaş ve cinsiyetten insanlar yaşayabilir ve tıbbi harcamalar, çalışma kaybı ve malûliyetin önemli bir nedenidir. Güncel tedavileri arasında rahatlatma, eğitim, normal aktiviteye dönüşün teşviki, uygun ağrı kesici kullanımı ve egzersiz gibi çeşitli tedaviler bulunuyor.

Bu hastalarda bilişsel davranışsal tedavinin (BDT) etkinliği belirsiz. BDT bir sağlık profesyoneli tarafından yürütülen ve geniş çeşitlilikte müdahaleler içeren bir tekniktir. BDT, ağrının ve fiziksel ve psikososyal malûliyetin etkisini azaltmak ve fiziksel ve psikososyal toparlanmanın önündeki tehlikeli engelleri aşmak için bilişsel ve davranışsal modifikasyonlar içerir.

Derleme sorusu

Subakut ve kronik boyun ağrılı hastalarda BDT’nin; ağrı, malûliyet, psikolojik faktörler ve yaşam kalitesine etkisi hakkında kanıtları derledik. Özel olarak BDT’yi tedavi verilmemesine, başka tip müdahalelere karşı ve başka müdahalelere (e.g. fizyoterapi) eklenen BDT’yi tek başına başka müdahalelere karşı kıyasladık.

Çalışma özellikleri

2014 Kasımına kadar yapılan araştırmalar tarandı ve 836 katılımcıyla yürütülen 10 araştırma derlendi. İki çalışmaya subakut boyun ağrılı (337 katılımcı) kalan sekizine kronik katılımcılar (499 katılımcı) dâhil edildi. BDT tedavi yapılmamasına (225 katılımcı) ve başka tip tedavilere karşı (506 katılımcı) kıyaslandı. Ayrıca başka tip tedavilere ek olarak yalnız başına başka tedavilerle de kıyaslandı (200 katılımcı). Araştırmalar birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarında yürütüldü.

Anahtar sonuçlar

Kronik boyun ağrısında BDT ağrı malûliyet ve yaşam kalitesini iyileştirmede tedavi yapılmamasından anlamlı derecede daha iyiydi ancak bu etkiler klinik olarak anlamlı düşünülemez.

BDT ile başka müdahaleler arasında (ilaç, eğitim, fizyoterapi, manuel tedavi ve egzersiz) ağrı ve malûliyet anlamında fark bulunamadı; ancak hareket korkusunu iyileştirmede diğer müdahalelerden daha iyi olduğuna dair orta kalitede kanıt bulundu.

Bunun yanında bir başka müdahaleye eklenen BDT’nin tek başına başka müdahaleye kıyasla ağrı ve malûliyeti iyileştirmede daha iyi olmadığına dair düşük kalitede kanıt bulundu.

Subakut boyun ağrısında BDT’nin ağrıyı iyileştirmede, başka müdahalelere kıyasla (e.g. manuel tedavi veya eğitim) anlamlı derecede daha iyi olduğuna dair düşük kalitede kanıt bulundu. Ancak bu etki klinikle alakalı olmayabilir. Malûliyet ve hareket korkusunda fark olmadığı bulundu.

Derlenen çalışmaların hiçbiri tedaviyle gözlenen ters etkileri raporlamadı.

Kanıt kalitesi

Bu derlemedeki kanıtların kalitesi çok düşükle orta arasında değişkendi. Bu nedenle sonuçların dikkatle yorumlanması gerekir. Subakut ve kronik boyun ağrısında BDT’nin kısa ve uzun vadeli faydalarına ve başka tedavilere kıyasla etkinliğine yönelik yüksek kalitede daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Çalışmalar hangi hastaların bu tedaviden fayda sağlayacağını daha iyi anlamak için de gerekli.

Kaynak

Monticone M, Cedraschi C, Ambrosini E, Rocca B, Fiorentini R, Restelli M, Gianola S, Ferrante S, Zanoli G, Moja L. Cognitive-behavioural treatment for subacute and chronic neck pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD010664. DOI: 10.1002/14651858.CD010664.pub2

Orijinal özet için: Boyun Ağrısı Grup Psikoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar