Erişkinlerin Aşil Tendon Ağrısında Enjeksiyon Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan ve amaç

Aşil tendonu baldır kaslarını topuk kemiğine bağlar. Ağrılı ve katılaşmış Aşil tendonu, koşma gibi sporlar yapan insanlarda olağan rastlanan aşırı kullanım arızaları arasında yer alıyor ancak inaktif kişilerde de başka nedenlerle de görülebiliyor. Altta yatan neden tendon içindeki tamirat ve yıkım süreçlerinin dengesizliğidir. Bu tendonun ağrısı çoğu zaman malûliyet yaratır ve iyileşmesi çok zaman alabilir. Birçok tedavisi var, bu derleme de tendona çeşitli ilaçlar enjekte etmenin ağrıyı azaltıp eski aktiviteye dönüşe izin verip vermeyeceğini anlamayı hedefliyor.

Araştırmalar

Enjeksiyon tedavisini plasebo enjeksiyonu ya da enjeksiyon yapılmamasına karşı; ya da egzersiz gibi bir aktif tedaviye karşı veya farklı tip ve dozda enjeksiyonları birbirine karşı kıyaslayan araştırmalar için bilgi tabanlarını 20 Nisan 2015 tarihine kadar taradık. Toplam 732 katılımcıyla yürütülen 18 çalışma bulduk. 7 çalışmaya sadece sporcular dâhil edildi. Katılımcıları genellikle genç ya da orta yaşlı erişkinler oluşturdu.

Anahtar sonuçlar

15 çalışmada katılımcılar enjeksiyon tedavisi (steroid gibi) veya plasebo enjeksiyonu ya da hiç enjeksiyon yapılmamasına karşı kıyaslandı. Enjeksiyon için birkaç değişik madde kullanıldı. Bunları tendonda hasar yaratarak eylem yapan ve doğrudan tamirata yönelik olanlar şeklinde ayırdık. Ancak bu iki tip enjeksiyon tedavisi arasında ayrım yapmak için yeterli veri bulunamadı ve tüm enjeksiyon tedavileri için genel sonuçları bildiriyoruz.

Bu çalışmalardan sağlanan kanıtlar derlendiğinde enjeksiyon tedavisiyle plasebo yapılan ve enjeksiyon yapılmayan gruplar arasında 6 hafta ve üç ay sonunda veya daha sonraki hasta işlev skorlarında klinik açıdan önemli fark bulunmadı.

Her iki grupta da enjeksiyon sırasında ağrı gibi küçük yan etkiler benzer sayıda bildirildi. Enjeksiyon tedavisi grubunda görülen tek ciddi ters olay Aşil tendon kopması olup steroid araştıran çalışmada görüldü. Enjeksiyon tedavisinin hastaların spor aktivitelerine geri dönüşüne ve ağrıyı azaltmaya kısa vadede fayda sağlayabileceğine dair bazı kanıtlar vardı ancak tedaviyle hasta tatmininde bir fark gösteren kanıt bulunmadı.

Egzersize karşı enjeksiyon gibi başka kıyaslamalar için sağlanan kanıtlar tek tek çalışmalardan sağlandı ve burada raporlamak için çok sınırlı.

Kanıt kalitesi

Çalışmaların çoğunda sonuçların güvenilirliğini bozacak faktörler var. Tüm sonuçlar için kanıt kalitesinin düşük ya da çok düşük olduğu kararına vardık. Bu nedenle şüphede kaldık ve yapılacak daha başka araştırmalar kararlarımızı değiştirebilir.

Kararlar

Mevcut kanıtlar erişkinlerde görülen ağrılı Aşil tendonunda enjeksiyon tedavilerini rutin kullanımını destekleme için yetersiz. Potansiyel olarak önemli bu tedavi hakkında kesin kanıtlar sağlayabilmek için başka çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Kearney RS, Parsons N, Metcalfe D, Costa ML. Injection therapies for Achilles tendinopathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD010960. DOI: 10.1002/14651858.CD010960.pub2

Orijinal özet için: Aşil Tendinopati Enjeksiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv