Tip 2 Diyabeti Önlemede Çinko Takviyesi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İnsülin direnci olan erişkinlerde çinko takviyesinin tip 2 diyabeti önlemede plaseboya ya da tedavi verilmemesine kıyasla etkileri neler?

Arka plan

Bazı araştırmalar diyabetik hastalarda çinkonun şeker düzeylerini iyileştirdiğini gösterdi. Diyabet hastalığında uzun vadeli komplikasyon olarak böbrek, sinir ve göz hastalıkları gelişebilir. Ayrıca kalp krizleri ve felçler gibi kalp damar komplikasyonlarının riski de artmıştır. Tip 1 diyabette vücut insülin üretemez. Tip 2 diyabetin gelişim riski yaş, obesite ve fiziksel aktivitede azlığıyla birlikte artar, bu hastalığın özelliği, vücudun insülini iyi kullanamamasıdır (insülin direnci).

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye toplam 128 katılımcıyla yapılan 3 randomize kontrollü araştırma dahil edildi. Çinko takviyesi 4 – 12 hafta arasında sürdürüldü.

Anahtar sonuçlar

Araştırmalarda derlememizin hasta için önemli anahtar sonuç ölçütleri raporlanmadı (yeni başlayan diyabet, yan etkiler, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, tüm nedenlerden ölümler, diyabetik komplikasyonlar, sosyoekonomik etkiler). Çinko takviyesinin insülin direnci ve kan lipid düzeylerine etkileri belirsiz.

Kanıt kalitesi

Yazarlar çalışmaların nasıl yürütüldüğüyle ilgili bir yargıya varabilmemiz için gereken önemli bilgileri raporlamadığından derlenen çalışmaların toplam kalitesi belirsizdi (çoğunda kayırma hatası riski belirsiz). Buna ek olarak, çalışma ve katılımcı sayısı da azdı ve yazarlar yeni başlayan diyabet ya da yan etkiler gibi önemli sonuç ölçütlerini raporlamadı.

Kanıtlar 2016 Martına kadar güncel.

Kaynak

El Dib R, Gameiro OLF, Ogata MSP, Módolo NSP, Braz LG, Jorge EC, do Nascimento Junior P, Beletate V. Zinc supplementation for the prevention of type 2 diabetes mellitus in adults with insulin resistance. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD005525. DOI: 10.1002/14651858.CD005525.pub3

Orijinal özet için: Diyabeti Önlemede Çinko

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv