Tüberküloz Hastalarında Doğrudan Gözetimli Tedavi

Cochrane derleme özeti

Bu derlemede tüberküloz tedavisi alan ya da profilaksi yapılan hastalarda kendi kendine tedaviye kıyasla doğrudan gözetimli tedavinin (DGT) etkilerini değerlendiren araştırma sonuçları özetlendi. Tıbbi literatür 13 Ocak 2015 tarihine kadar tarandı ve bulunan toplam 5662 katılımcıyla 1995 – 2008 yılları arasında yapılmış 11 randomize kontrollü araştırma derlendi

Arka plan

DGT, tüberküloz (TB) hastalarının tüm ilaçlarını aldığını güvenceye almak için geliştirilen bir stratejidir. Hasta ve sağlık sistemi için kabul edilebilecek bir “gözlemci”, hastanın ilacın her dozunun aldığını gözlemler ve sağlık sisteminin izlemesi için kaydeder.

Dünya Sağlık Örgütü güncel olarak TB hastalarının şifa bulabilmesi için en az 6 ay tedavi edilmesini tavsiye ediyor. Uzun süren tedavinin tamamlanması hasta için, özellikle kendilerini iyi hissettikten sonra ve çalışmaya başlaması gerektiğinden zor olabilir. Tedavinin bitirilmemesi nükse, hatta ölüme neden olabilir; ayrıca halk sağlığı için TB geçişinin artması ve ilaca direnç gelişmesi gibi sonuçları olur.

Sonuçlar

Genel olarak, şifa sağlama ve tedavi bitirme, gerek kendi kendine tedavi, gerekse DGT gruplarında düşüktü ve DGT bunu önemli ölçüde iyileştirmedi. Araştırmalardaki kendi kendine tedavi grubunun DGT grubuna göre daha seyrek izlendiği bir alt grup hastada küçük olumlu etkiler görüldü.

Doğrudan gözetim evde ya da klinikte yapıldığında, TB’de şifa ya da tedavi bitirmede muhtemelen fark bulunmuyor (orta kalitede kanıt).

Doğrudan gözlem toplum sağlığı çalışanı ya da aile üyesince yapıldığında muhtemelen TB şifasında az fark var ya da hiç fark yok (orta kalitede kanıt). Tedavi bitirme için de aynısı geçerli (düşük kalitede kanıt).

Enjektabl ilaç kullananlarda DGT’nin tedavi bitirmeye az bir etkisi olabilir ya da hiç yok (düşük kalitede kanıt).

Yazarlar olarak, tek başına DGT’nin, TB tedavisine sadakati düşük hastalar için bir çözüm getiremediği sonucuna vardık.

Kaynak

Karumbi J, Garner P. Directly observed therapy for treating tuberculosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD003343. DOI: 10.1002/14651858.CD003343.pub4

Orijinal özet için: Doğrudan Gözetimli Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv