Felç Sonrası Toparlanmayı İyileştirmek İçin Motivasyonel Mülakat

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Felçli hastalarda toparlanmayı iyileştirmede motivasyonel mülakat yapmanın etkileri hakkında kanıtları gözden geçirdik.

Arka plan

Felç sonrasında depresyon ve anksiyete gibi psikolojik problemler olağan komplikasyonlardır ve hastalarında, günlük yaşam aktiviteleri ve rehabilitasyona katılım için motivasyon kaybına neden olabilir. Motivasyonel mülakatlar insanlara standardize bir iletişim becerisi vasıtasıyla çatışmalarını keşfetme ve çözme yoluyla davranışlarını değiştirmelerine yardım etmek üzere tasarlanmış bir danışmanlık yöntemidir. Felci izleyen toparlanma hakkındaki beklenti ve inanışlarını güçlendirmek için spesifik bir yol sağlar. Motivasyonel mülakatın felç sonrası günlük yaşam aktivitelerini iyileştirmede etkili bir tedavi olup olmadığını anlamayı hedefledik.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2015 Martına kadar güncel. Derleme kriterlerimizi sadece bir araştırma karşıladı. Bu çalışmada 18 yaş ve üstü 411 felç hastasına, felç sonrası 5 – 28 gün arasında motivasyonel mülakat ve da olağan bakım uygulandı ve hastalar 12 ay izlendi. Mülakatlar haftada bir toplam 4 adet, 30-60 dakikalık seanslarla yapıldı.

Anahtar sonuçlar

Bu çalışmada bulduğumuz kanıtlar felç sonrası günlük yaşam aktivitelerini iyileştirmek için motivasyonel mülakat kullanımını desteklemek için yetersiz, ancak motivasyonel mülakat yapılan katılımcılarda modun normal olma ihtimali olağan bakıma kıyasla daha fazlaydı.

Kanıt kalitesi

Araştırmacı ve katılımcıların gizlenmesi mümkün olmadığından derlenen çalışmanın metodolojik kalitesinde biraz kayırma hatası riski olduğunu hesapladık.

Kaynak

Cheng D, Qu Z, Huang J, Xiao Y, Luo H, Wang J. Motivational interviewing for improving recovery after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD011398. DOI: 10.1002/14651858.CD011398.pub2

Orijinal özet için: Felç Motivasyonel Rehabilitasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv