Kalp Damar Hastalıklarını Önlemede Qigong

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede, sağlıklı ve kalp damar hastalığı riski yüksek erişkinlerde kalp damar olaylarının azaltmada qigong müdahalelerinin etkinliği değerlendirildi.

Arka plan

Kalp damar hastalıkları dünya çapında bir sağlık külfetidir. Ancak egzersiz düzeyini artırmak, stresi azaltarak rahatlamayı artırmak gibi değiştirilebilir birkaç davranışın modifikasyonuyla kardiyovasküler riskin azaltılabileceği düşünülür.

Qigong Çin’den kaynak alan, fiziksel egzersiz, zihin düzenleme ve solunum kontrolüyle qi’yi yeniden kazanmakla ilgili bir yöntemdir. Qigong stresi azaltıp egzersiz düzeyini artırabilir.

Çalışma özellikleri

En az 3 ay sürdürülen müdahale yapılan araştırmalardan derlediğimiz kanıtlar 2014 Kasımına kadar güncel.

Sonuçlar ve karar

Toplam 1369 katılımcıyla yapılmış 11 araştırma bulduk. Bu araştırmalara alınan katılımcılar, uygulanan qigong süresi ve izlemler değişkendi. Araştırma bitiminden sonra uzun yıllar izlem yapılan çalışmalarda sonuçlar qigong’un tüm nedenlerden ölümler, felçten ölümler ve felç insidensine faydalı bir etkisi olduğunu gösterdi. Ancak qigongun araştırmanın bitiminden sonraki yıllar esnasında yapılıp yapılmadığı belirsiz olduğundan bu etkinin qigong'a bağlanabileceği şüpheli. Qigong’un kan basıncına ve kan lipidlerine bazı faydalı etkileri gözlendi ama bu sonuçlar örnekleri küçük ve kayırma hatası riski ciddi olan, az sayıda çalışmaya dayanıyor. Bu yüzden qigong’un kalp damar hastalıklarından korunmada faydalı olup olmadığını belirleyebilmemiz için daha başka, yüksek kaliteli, büyük ve uzun süreli araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Hartley L, Lee M, Kwong JSW, Flowers N, Todkill D, Ernst E, Rees K. Qigong for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD010390. DOI: 10.1002/14651858.CD010390.pub2

Orijinal özet İçin: Kalp Damar Hastalığına Qigong

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv