Demanslı Hastalarda Kalça Kırığı Ameliyatından Sonra Rehabilitasyon

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kalça kırığı yaşlılarda genellikle düşme sonrasında görülür. Kişinin yürüyebilmesi, günlük yaşam aktivitelerini yapabilmesi ve bağımsızlığını etkiler. Demanslılar arasında olağan görülür ve bu hastaların toparlanması daha güçtür. Bunun nedeni bu hastaların kırık ameliyatı sonrasında daha fazla konfüzyon yaşaması ve baskı yaralarıyla göğüs enfeksiyonları gibi ek komplikasyonların daha sık görülmesi risklerinin daha fazla olmasıdır. Bu hastalar ağrı ve rahatsızlıklarını ifade etmede de güçlük yaşar.

Derleme sorusu

Demanslı hastaların kalça kırığı sonrasında farklı yollarla tedavi etmenin toparlanmayı etkileyip etkilemediğini ve toparlanmalarıyla birlikteki maliyeti anlamak istedik.

Çalışma özellikleri

Demanslı hastalarda kalça kırığı sonrasındaki herhangi bir tipte güçlendirilmiş bakım ve rehabilitasyonu, araştırma kurumundaki olağan bakıma karşı kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları aradık. Son araştırma 9 Haziran 2014 tarihinde yapıldı.

Toplam 316 katılımcıyla yürütülen 5 araştırma derledik. Dört araştırmada, hastaneler arasında ve toplum içinde ya da sadece hastane içindeki çeşitli sağlık profesyonellerinin işbirliği halinde hep birlikte çalıştığı bir güçlendirilmiş disiplinler arası rehabilitasyon ve bakım programı olağan bakıma karşı kıyaslandı. Bir araştırmada geriyatri uzmanının veya ortopedistin yol gösterdiği bakım birbirine karşı kıyaslandı.

Anahtar bulgular

Hastane içinde verilen güçlendirilmiş bakım ve rehabilitasyonun bazı komplikasyonlarda daha düşük oranlar sağladığı ve hastaneler arası ve evde verilen güçlendirilmiş bakımın; taburculuk sonrası üç ayda, hastane rehabilitasyon merkezi veya bakımevi gibi yerlerde bakım alma ihtimalini düşürdüğü yönünde düşük kalitede kanıt bulundu. Bu fark 12 ayda daha belirsizdi. Hastane içinde ve evde güçlendirilmiş bakım ve rehabilitasyonun fonksiyonel sonuç ölçütlerine etkisi, kanıt kalitesinin çok düşük olduğundan çok şüpheliydi.

Ortopediste kıyasla geriatrist öncülüğündeki bakımın deliriyum üzerine etkisi çok düşük kaliteli kanıtlara dayandığından çok şüpheli bulundu.

Kanıt kalitesi

Çalışmalar küçük ve kayırma hatası riski yüksek olduğundan bulguların dikkatle yorumu gerekir. Bakım modellerinin hiçbiri demanslı hastalara spesifik olarak tasarlanmayan sınırlı sayıda araştırma bulundu. Çalışmaların hiç birinde bakımın katılımcının demansı ya da yaşam kalitesi etkisine bakılmadı. Tüm çalışmalarda ciddi kalite sınırlamaları vardı.

Kararlar

Demanslı hastaların kalça kırığı ameliyatı sonrası bakımının için en iyi yolunu belirlemek için mevcut araştırmaların yetersiz olduğu kararına vardık. Çalışmalar çok küçük ve çok düşük kalitede olduğundan sonuç ölçütlerinin hemen hemen hepsi için sağlanan veriler karar verdirici değildi. Demanslı hastaların kalça kırığı ameliyatı sonrası bakımını iyileştirmede en iyi stratejiyi kesinleştirmek için daha fazla araştırma gerekiyor.

Beyan

Bu derleme bir NIHR Program Bursunun parçasını oluşturuyor (Referans Numarası: DTC-RP-PG-0311-10004; Şef araştırmacı: Fox). Yazarlar bu çalışmayla ilgili bir çıkar çelişkisi olmadığını beyan eder.

Kaynak

Smith TO, Hameed YA, Cross JL, Henderson C, Sahota O, Fox C. Enhanced rehabilitation and care models for adults with dementia following hip fracture surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD010569. DOI: 10.1002/14651858.CD010569.pub2

Orijinal özet için: Kalça Kırığı Demans

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv