Erişkinde Akut Kas-İskelet Ağrılarına Karşı Topikal NSAID İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Akut kas iskelet ağrısı, eklem bağlarında ya da kaslarda yırtılma gibi durumlarda görülen ağrıyı ifade eder. Bunlar genellikle iki ya da üç hafta içinde tedavisiz iyileşir ancak ağrı çok şiddetli olabilir.

Topikal non-steroid anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID) ağrı olan yerde deri üzerine sürülen jel, krem, sprey ve veya bantlardır. Bunlar deriyi geçer, doku ve eklemlere girerek ağrıya neden olan süreçleri geriletir. Bu yolla uygulanan ilaçların kan düzeyi, ağızdan alındığından çok daha düşüktür. Bu da zararlı etkileri küçültür.

16 yaş üstü kas- iskelet ağrısı (tipik olarak spor yaralanmaları) olan erişkinlerde topikal NSAID’leri plasebo ya da başka ilaçlara karşı kıyaslayan klinik randomize kontrollü araştırmalar için tıbbi veri tabanlarını taradık. Kanıtlar 2015 Şubatına kadar güncel.

Bu derleme 2010 yılında yayınlanan ilk versiyonu güncelliyor. Önceki derlemeye alınan 47 araştırmaya ek olarak 14 yani çalışma bulduk ve ekledik. Ayrıca klinik araştırma kayıtlarında bittiği görülen 14 çalışma ve toplantılarda kısa bildiriler şeklinde sunulan 3 çalışma daha bulduk, ancak tüm ayrıntılarına erişemedik (4500 kadar katılımcı). Ayrıca 3 çalışma da sürüyor (900 katılımcı).

Derlenen toplam 8346 katılımcılı 61 araştırma genel olarak yüksek kalitedeydi. Çalışmalarda çeşitli topikal ilaçlar, günde en az 1 uygulamayla topikal plaseboya karşı kıyaslandı. Sonuç ölçütü olarak tedavi başlangıcından 7 gün sonra ağrıda yarı kadar azalma sağlanan hasta oranını seçtik. Daha sonrasında hastaların tedavi olmadan dahi daha iyi olması beklenir.

Tek tek ilaçların özel formülasyonları araştırıldı. Diklofenak ve ketoprofen’in jel formülasyonları, ibuprofen jel ve diklofenak flasteriyle birlikte en etkili olanlar arasında yer aldı. Diklofenak ve ketoprofen jel ile ağrılı kas ve bağ zedelenmesi olan 10 hastadan 7 veya 8’inde bir hafta sonra ağrı çok azaldı, plaseboyla aynı azalma 2 veya 3 hastada sağlanabildi (yüksek kalitede veri). Diğer NSAID ve formülasyonlar plasebodan daha iyi ancak aynı miktarda değil. Çalışmalarda ilaçlar ve plasebo, her ikisi de cilde ovalanarak sürüldüğünde etkinin sadece ovalamadan ileri gelmediğini biliyoruz.

Yaklaşık 20 hastadan birinde uygulama yerinde kızarma gibi hafif ve kısa süreli yan etki görüldü. Bu oran plaseboyla aynıydı (yüksek kalitede veri). Mide rahatsızlığı ya da bulantı gibi yan etkiler sık görülmedi ve plasebodan fark gösteremedi (yüksek kalitede veri). Ciddi yan etki görülmedi.

Kaynak

Derry S, Moore R, Gaskell H, McIntyre M, Wiffen PJ. Topical NSAIDs for acute musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD007402. DOI: 10.1002/14651858.CD007402.pub3

Orijinal özet için: Akut Kas İskelet Ağrısı Merhem

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv