Fibromiyaljide SSRI İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Selektif serotonin reuptake inhibitörleri (SSRI) olarak sınıflanan antidepresan ilaçların fibromiyaljideki etkileri derlendi. 2014 Haziranına kadar yayınlanan tüm ilişkin çalışmalar tarandı ve SSRI’leri plaseboyla kıyaslayan, toplam 383 katılımcılı 7 çalışma bulundu. Katılımcıların çoğu orta yaşlı kadınlardı. SSRI grubundan sitalopram, fluoksetin ve paroksetin araştırıldı. Çalışmalardan beşi ilaç şirketlerinden ikisiyse kamu kurumlarından fon aldı.

Anahtar sonuçlar

Sonuç ölçütü olarak ağrıda azalma, uyku problemleri, yorgunluk, depresyon, genel iyileşme (çok ya da pek çok iyileştim diyen hasta oranı), ilaca tolerans (ters etkiler nedeniyle tedaviyi bırakma) ve güvenlik (ciddi ters olaylar) hakkındaki kanıtlardan şüpheliyiz.

Bu ilaçların muhtemel yan etkileri olarak ağız kuruması, bulantı/kusma ve cinsel işlev bozukluğu görülebilir. Nadir komplikasyonlar olarak allerji, bağışıklık sistemi hastalıkları, karaciğer hasarı, makine sürme ya da kullanma yetisinde bozulma olabilir; intihar düşünceleri ve karaciğer yetmezliği gibi ciddi yan etkiler çok nadir.

Arka plan

Fibromiyaljili hastalar vücutta yaygın kronik ağrı uyku problemleri ve yorgunluktan yakınır. Hale şifası bulunmuyor. Tedaviler belirtileri gidermek ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefler.

Serotonin insan vücudunda üretilen bir kimyasaldır ve ağrı, uyku ve modla ilişkilidir. Fibromiyaljili hastalarda serotonin konsantrasyonlarının düşük olduğu bildirildi. SSRI’ler beyinde serotonin konsantrasyonunu artıran antidepresanlar olup fibromiyalji tedavisi için onayları bulunmuyor ancak depresyon ve anksiyete bozukluğu için var.

Kanıt kalitesi

Tüm sonuç ölçütleri için kanıt kalitesi çok düşük. Kayırma hatası riskleri ve çalışmaların aza katılımcılı olması nedeniyle kanıt kalitesini çok düşüğe indirdik. Bu nedenle en az 8 hafta SSRI almanın fibromiyalji belirtilerini iyileştirip (ağrısının en az %30 azaldığını bildiren hasta sayısı ve ağrı şiddeti, yorgunluk, uyku problemleri ve depresyonda klinik önemli global iyileşme) iyileştirmediğinden şüpheliyiz.

Kaynak

Walitt B, Urrútia G, Nishishinya M, Cantrell SE, Häuser W. Selective serotonin reuptake inhibitors for fibromyalgia syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD011735. DOI: 10.1002/14651858.CD011735

Orijinal özet için: Fibromiyalji SSRI, Sitalopram

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv