Akut İskemik Felçli Hastalarda Hiperbarik OksijenTedavisi

Cochrane derleme özeti

Kanıt kalitesi

Katılımcı sayılarının az olması ve katılımcıların yaşam kalitesi ve işlevsel yetkinliklerini hesaplamada çok farklı araçlar kullanıldığı için kanıt kalitesi genel olarak orta derecedeydi. Çalışmaların çoğunda kullanılan metodolojinin kötü açıklanması kanıtların güvenirliğine dair iyi bir kestirimi güçleştirdi. Sadece felçten sonra ölüm hakkındaki verileri bir araya getirebildik. HBOT’nin felci izleyen ölüm ihtimalini azalttığına dair kanıt olmamasına rağmen bu sonuca güvenimiz nispeten düşüktür. HBOT’nin zararlı ya da yararlı olabileceği ihtimallerini dışlayamadık.

Yazarların kararı

Akut iskemik felcin ortaya çıkış döneminde uygulanan HBOT’nin klinik sonuçları iyileştirdiğini gösterecek iyi kanıtlar bulamadık. 11 RKA’dan sağlanan kanıtların pratik için net bir rehberlik oluşturmak için yetersiz olmasına rağmen, klinik fayda ihtimali dışlanamıyor. Bu hastalıkta HBOT’nin rolünü daha iyi tanımlayabilmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Felçlerin çoğuna beyinde, oksijen sağlanmasını azaltıp hücrelerin ölümüne yol açan kan akımının bozulması (iskemi) neden olur. Hiperbarik oksijen tedavisinin, oksijene erişimi büyük ölçüde artırarak ölen beyin dokusu hacmini azaltabileceği ve beyin ödemini azaltarak sonuçları daha da iyileştirebileceği önerildi. Bazı merkezler felçli hastaların tedavisinde HBOT’yi rutin olarak kullanıyor. Bu derleme ilki 2005 yılında yayınlanan eski versiyonları güncelliyor.

Amaç

Akut iskemik felçli hastaların tedavisinde yardımcı HBOT tedavisinin etkinlik ve güvenliğini değerlendirmeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

Cochrane Stroke Group Trials Register (Nisan 2014), the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (Nisan 2014), MEDLINE (1966 - Nisan 2014), EMBASE (1980 - Nisan 2014), the Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) (1982 - Nisan 2014), the Database of Randomised Controlled Trials in Hyperbaric Medicine (DORCTIHM) (Nisan 2014) ve bulunan makalelerin referans listeleri tarandı. İlişkin yayınlar manuel olarak da arandı ve yayınlanmış ve yayınlanmamış başka araştırmalar için yazarlarla temas kuruldu.

Seçim kriterleri

Yardımcı HBO tedavisinin etkisini, HBO yapılmaması ya da sahte HBO ile kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar (RKA) seçildi.

Veri toplama ve analiz

Üç derleme yazarı birbirinden bağımsız olarak verileri çıkardı, araştırma kalitesini değerlendirdi, farklar tartışmayla çözüldü.

Ana sonuçlar

Toplam 705 katılımcıyla yapılan 11 RKA derlendi. Araştırmaların metodolojik kalitesi değişkendi. Sadece vaka fataliteleri için verileri birleştirebildik. HBOT alan hastalarda 6 ayda vaka fatalite hızında kontrole kıyasla anlamlı fark olmadığı görüldü (risk oranı (RO) 0.97, 95% güven aralığı (GA) 0.34 - 2.75, P değeri 0.96).

HBOT sonrasında malûliyet ve işlevsel performansın 14 aşamalı skalasından 4’ü iyileşme gösterdi. Örneğin ortalama Trouillas Malüliyet skalası düştü (ortalama farkta (OF) 2.2 puan azalma, 95% GA 0.15 - 4.3, P değeri 0.04), ortalama Orgogozo Skalası daha yüksekti (OF 27.9 puan, 95% GA 4.0 - 51.8, P değeri 0.02).

Kaynak

Bennett MH, Weibel S, Wasiak J, Schnabel A, French C, Kranke P. Hyperbaric oxygen therapy for acute ischaemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD004954. DOI: 10.1002/14651858.CD004954.pub3

Orijinal özet için: Felçte HBOT

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv