Radyoterapinin Geç Etkilerinin Tedavisinde Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Kansere karşı yapılan radyasyon tedavisinden sonra ciddi komplikasyonlar gelişme riski (geç radyasyon doku zedelenmesi GRDZ)mevcuttur. . . .

Baş, boyun ve alt barsak kesimlerini etkileyen GRDZ’nin hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) ile iyileşebileceğine dair biraz kanıt bulduk. GRDZ’nin etkilediği diğer dokularda sağlanabilecek yarar için ya da karşı yönde az kanıt var. Kararlarımız hasta sayısı sınırlı 11 RK araştırmaya dayanıyor.

Yazarların kararı

Bu küçük araştırmalar baş, boyun, anüs ve rektumu etkileyen GRZ’li hastalarda HBOT’nin sonuçlarda iyileşme ile birliktelik gösterdiğini düşündürüyor. HBOT ynı zamanda irradiye bölgeden diş çıkarılmasından sonra osteo-radyo-nekroz (ORN) görülme ihtimalini azaltır görünüyor. Nörolojik dokularda önemli herhangi bir klinik etkiye dair böyle bir kanıt bulunmuyor.

Seçilmiş hastalar ve dokular için HBOT uygulanması doğru olabilir. İdeal hasta seçimi ve herhangi bir tedavinin zamanlamasını kesinleştirmek için daha fazla araştırma gerekiyor. Ekonomik bir değerlendirme de yapılmalıdır.

Bilimsel Özet

Arka plan

Kanser tüm dünyada çok önemli bir sağlık sorunudur. Radyoterapi birçok kanserde kullanılan bir tedavi olup radyoterapi alanların %50 kadarı uzun süre hayatta kalır. Bazılarında aylar ya da yıllar sonra gelişen geç radyasyon doku zedelenmesi (GRDZ) görülür. Dokulara kan ve oksijen akışını artırabilme yetisi nedeniyle GRDZ’de, HBOT kullanımı önerildi. HBOT’nin dokularda hem iyileşme sağlayacağı hem de cerrahiyi izleyen problemleri önleyeceği öne sürüldü.

Amaç

Derlememiz GRDZ’nin önlenmesi ve tedavisinde HBOT’nin fayda ve zararlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Araştırma stratejisi

2015 Aralığında Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; 2015, Sayı 11), MEDLINE, EMBASE, DORCTIHM taramamızı güncelledik ve bulunan makalelerin referans listeleri araştırıldı. Ayrıca clinicaltrials.gov.’da süren çalışmalar arandı.

Seçim kriterleri

HBOT’nin GRDZ korunma ve tedavisindeki etkisini HBOT yapılmamasına karşı kıyaslayan RKA’ları seçtik.

Veri toplama ve analiz

Üç derleme yazarı bağımsız olarak araştırma kalitesini Cochrane yöntemlerine göre değerlendirdi ve verileri çıkardı.

Ana sonuçlar

Bu derlemeye toplam 753 katılımcılı 14 araştırma katkı sağladı. HBOT’ile mukozal osteoredyonekroz koruması sağlama ihtimali daha yüksek olduğuna dair orta kalitede kanıt bulundu (risk oranı (RO) 1.3; %95 güven aralığı (GA) 1.1 - 1.6, P değeri = 0.003, NNTB 5; 246 katılımcı, 3 çalışma).

Osteoredyonekroz için yapılan ameliyattan sonra HBOT’nin yara ayrılması ihtimalini iyileştirdiğine dair orta kalitede kanıt bulundu (RO 4.2; %95 GA 1.1 -16.8, P değeri = 0.04, NNTB 4; 264 katılımcı, 3 çalışma).

Tek çalışmalardan sağlanan sonuçlara göre, radyasyon proktiti için yapılan HBOT sonrasında iyileşme veya şifa ihtimali anlamlı derecede arttı (RO 1.72; %95 GA 1.0 - 2.9, P değeri = 0.04, NNTB 5); cerrahi fleplerden sonra iyileşme veya şifa ihtimali anlamlı derecede arttı (RO 8.7; %95 GA 2.7 - 27.5, P değeri = 0.0002, NNTB 4); hemimandibulektomiden sonra iyileşme veya şifa ihtimali anlamlı derecede arttı (RO 1.4; %95 GA 1.1 - 1.8, P değeri = 0.001, NNTB 5).

Ayrıca radyasyon altında kalan diş soketlerinin çekimden sonra iyileşme ihtimali anlamlı derecede arttı (RO 1.4; %95 GA 1.1 - 1.7, P değeri = 0.009, NNTB 4).

Nöral dokulardaki yerleşik radyasyon zedelenmesinde klinik sonuçlara fayda gösterdiğine dair kanıt bulunamadı.

GRDZ’nin başka şekillerinin tedavisinde HBOT kullanımına ilişkin randomize veri raporlanmadı.

Araştırmalarda ters olaylar raporlanmadı.

Kaynak

Bennett MH, Feldmeier J, Hampson N, Smee R, Milross C. Hyperbaric oxygen therapy for late radiation tissue injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 5. Art. No.: CD005005. DOI: 10.1002/14651858.CD005005.pub3

Orijinal özet için: Osteoradyonekroz Tedavisinde HBOT

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv