Yüksek Kan Basıncını Önlemek İçin Ekstra Kalsiyum

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kan basıncı normal insanlarda kalsiyum alımının kan basıncına etkilerini anlamaya çalıştık.

Arka plan

Hipertansiyon (HT) kalp ve böbrek hastalığı riskini artıran ciddi bir sağlık problemidir. Birkaç çalışma kalsiyum alımını artırmanın, kan basıncı normal aralıkta olan insanlarda dahi tansiyonu düşürdüğünü gösterdi. Kalsiyum alımını artırmanın gebelik sonuçları üzerinde de, kan basıncında azalmanın aracılık ettiği düşünülen olumlu etkileri var. Yüksek kan basıncı mortalite için majör bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır; kan basıncında küçük azalmalar dahi koroner arter hastalığı, felç ve ölüm olaylarını azaltabilir.

Çalışma özellikleri

Diyetsel kalsiyum alımına yapılan takviye ya da gıda güçlendirilmesi gibi müdahalelerin tüm yaşlardan normal tansiyonlu kişilerin kan basıncına etkisini değerlendiren araştırmalar seçildi. Son araştırma 2014 Ekiminde yapıldı.

Önemli sonuçlar

Bu derlemede toplam 3048 katılımcı üzerinde yürütülen 16 araştırmadan sağlanan bilgiler derlendi. Kalsiyum alımında artışın hem sistolik hem de diyastolik kan basıncını hafifçe, sırası ile 1.43 mmHg ve 0.98 mmHg düşürdüğünü bulduk. 1000 mg/gün üzerinde yüksek dozlarda daha büyük bir etki görüldü. Sistolik kan basıncı 1000 - 1500 mg/gün arası dozlarda 1.14 mm Hg ve 1500 mg/gün ve üstü dozlarda 2.79 mmHg azaldı.

11 – 82 yaş arasında hem erkekler hem de kadınlarda kan basıncı azalması gördük, ancak genç insanlar arasında daha fazlaydı. Sistolik kan basıncı 35 yaş altında olanlarda 2.11 mmHg azalırken bu yaş üstü grupta 0.96 mmHg azaldı.

Çalışmaların hiçbirinde ters olay bildirilmedi. Takviyenin ideal dozunu ve diyetin bir parçası olarak ya da takviye şeklinde verildiğinde hangisinin daha etkili ve güvenli olduğunu belirlemek için daha çok araştırma yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Hem erkekler hem de kadınlarda sistolik ve diyastolik kan basıncı için yüksek kalitede kanıt bulduk. Kalite 35 yaş ve üstü katılımcılar için de yine yüksek, genç kesim için orta derecedeydi.

1000 - 1500 mg/gün arası dozlarda kalsiyum için kanıt kalitesi yüksek, bunun üstündeki veya daha düşük dozlar için orta derecedeydi.

Derlenen 16 araştırmadan beşi endüstriden fon sağladı.

Kaynak

Cormick G, Ciapponi A, Cafferata M, Belizán JM. Calcium supplementation for prevention of primary hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD010037. DOI: 10.1002/14651858.CD010037.pub2

Orijinal özet için: Hipertansiyonu Önlemede Kalsiyum

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar