2-6 Yaş arası Çocuklarda Şiddetli Toplum Kökenli Pnömoniye Karşı Aynı Antibiyotikle Kısa Veya Uzun S

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede 2-6 yaş arası çocuklarda şiddetli toplum kökenli pnömoniye karşı aynı antibiyotikle yapılan kısa süreli (2 - 3 gün) tedaviye kıyasla uzun süreli (5 gün) intravenöz tedavi arasında sonuç ölçütlerinde fark olup olmadığını görmeyi hedefledik.

Arka plan

Pnömoniler çocuklarda mortalitesinin önde gelen bir nedeni olup her yıl 5 yaş altındaki çocuklarda 1.3 milyon ölüme neden oluyor. Hastalık tıbbi kaynakları ve hastane bakımı zayıf olan düşük gelirli ülkelere daha fazla külfet getiriyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) güncel kanıt özetleri şiddetli pnömonisi olan çocuklara 5 gün İV antibiyotik verilmesini öneriyor. Her yıl 5 yaş altı bebeklerde yaklaşık 120 milyon yeni pnömoni olgusu görülüyor ve bunların 14 milyonu şiddetli hastalığa ilerliyor. Şiddetli pnömonili çocukların hastaneye yatırılması gerek hastalar gerekse ailelerine, ciddi masraf, günlük işlerden kayıp ve yaşam kalitesinde azalma şeklinde ciddi bir külfet getiriyor. Hastanede yapılan tedavi süresi kısaltılarak bu külfeti azaltmak mümkün olabilir ve muhtemelen tedaviye daha iyi bir uyum getirebilir.

Anahtar sonuçlar

Kanıtlar 2015 Şubatına kadar güncel. Konuya ilişkin herhangi bir araştırma çalışması bulamadık. Hekimlerin şiddetli pnömoniyi daha fazla kanıt bulunana kadar DSÖ tavsiyeleri gereğinde tedavi etmeleri önerilir.

Kaynak

Lassi ZS, Imdad A, Bhutta ZA. Short-course versus long-course intravenous therapy with the same antibiotic for severe community-acquired pneumonia in children aged two months to 59 months. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD008032. DOI: 10.1002/14651858.CD008032.pub2

Orijinal özet için: Kısa Ve Uzun Pnömoni Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv