Doğum Sonrasında Kanamayı Azaltmada Traneksamik Asit

Cochrane derleme özeti

Doğum sonrası kanama olağan görülür ve seyrek olarak yaşamı tehdit edebilen bir doğum komplikasyonudur. Kadınların çoğunluğuna, doğumdan sonra uterus kaslarının normal olarak kasılmamasından (atoni) kaynaklanan kanamaları önlemek için doğumda uterusu doğrudan uyaran (uterotonik) ilaçlar verilir.

Traneksamik asit (TA) ameliyatlarda ve kanamanın arttığı sağlık sorunlarında kan kaybını azaltmak için kullanılır. Kan pıhtılaşmasının sürdürülmesi için fibrinin parçalanmasının önleyerek fayda sağlar. Bu derlemeye alınan kalitesi karışık çalışmalarda, doğumdan sonra aşırı kan kayıplarını, kanama kontrolü için fazladan girişim gereğini ve kan nakillerini azaltmada TA’nın etkili olduğu bulundu. Derlemeye toplam 3285 kadınla yapılan 12 araştırma alındı. 9 araştırmada TA sezaryen öncesinde ve üç araştırmada vaginal doğumdan sonra, genel olarak sağlıklı kadınlarda kullanıldı.

TA, 400 mL’den fazla veya 500 mL’den fazla kan kayıplarını azalttı ve bu etki vaginal doğumlarda daha belirgindi. Araştırmaların metodolojik kusurları vardı.

6 araştırmada (2093 kadın) 1000 mLden fazla kan kayıpları azaldı ancak fark en belirgin sezaryen ameliyatında görüldü (2 araştırma 1400 kadın), vaginal doğumda bu sonuç ölçütü az görüldü (1 araştırma 439 kadın).

TA kullanımıyla ortalama kan kaybı 77 mL kadar, genel olarak (5 çalışma, 1186 kadın) ve hem vaginal hem de sezaryenle doğumlarda azaldı. Bu bulgular da metodolojik kısıtlamaları olan çalışmalara dayanıyor.

Çalışmalar TA’nın anne ölümleri ve trombozlara etkisini belirlemek için çok küçüktü. İshal, bulantı ve kusma gibi hafif yan etkiler TA alan kadınlarda plaseboya ya da tedavi almayanlara kıyasla daha sıktı.

Değerlendirilen iki farklı TA dozu arasında kan kaybı ve yan etkiler farklı bulunmadı. TA’nın anne ölümleri ve tromboembolilere etkilerini araştırmak için daha başka ve büyük araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Novikova N, Hofmeyr G, Cluver C. Tranexamic acid for preventing postpartum haemorrhage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD007872. DOI: 10.1002/14651858.CD007872.pub3

Orijinal özet için: Postpartum Kanamada Traneksamik Asit

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv