Epileptik Spazmlar Dışındaki Çocukluk Epilepsisinde ACTH Dâhil Kortikosteroidler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepsili çocuklarda ACTH dâhil kortikosteroidlerin etkili bir tedavi olup olmadığını değerlendirmek istedik. Kortiksoteroidler bazen kontrol edilemeyen epilepsisi olan çocuklarda anti-epileptik ilaçlara ek tedavi olarak kullanılır. Epilepsili çocuklarda kortikosteroidlerin rolü henüz belirsiz.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2014 Ağustosuna kadar güncel. Bu derlemeye sadece 1 araştırma alınabildi. Toplam olarak, kontrol edilemeyen nöbetleri olan 1 - 11 yaş arası 5 çocuğa ait veriler analiz edildi. Çalışma iki ay süreyle yapılıp çocuklara ilk ay kortikosteroid, ikinci ay plasebo verildi. Bir çocuk araştırmadan çekildi, diğeri epileptik spazmları olduğundan analize dâhil edilmedi. Sadece 3 çocuğa ait verileri analiz edebildik. Üçüne de çalışma tedavilerinin ikisi birden verildi ve her birini kullanırken görülen nöbet sıklıkları kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Bir çocukta düşük doz kortikosteroidlerle tedavi edilirken nöbet sıklığında plaseboya göre %25 – 50 azalma görüldü. Bu çocuk ve bir diğeri, yüksek doz kortikosteroidlerle tedavi edilirken nöbet sıklığında plaseboya göre %25 – 50 azalma görüldü. Üçüncü çocukta her iki dozla da nöbet azalması görülmedi.

Sadece üç çocuktan veri sağlanabilen tek çalışma olması nedeniyle daha ileri istatistiksel analiz mümkün olmadı. Epilepsili çocuklarda kortikosteroidlerin rolüyle ilgili sonuç çıkarılamadı.

Kanıt kalitesi

Örnek küçüklüğü nedeniyle kanıt kalitesi düşük. Büyük ve iyi tasarımlı çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Mehta V, Ferrie CD, Cross J, Vadlamani G. Corticosteroids including ACTH for childhood epilepsy other than epileptic spasms. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD005222. DOI: 10.1002/14651858.CD005222.pub3

Orijinal özet için: Epilepsi Tedavisinde Kortikosteroid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv