Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Kronik Rinosinüzit Belirtilerini İyileştirmek İçin Steroid

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kronik rinosinüzit (KRS) burun ve paranazal sinüs mukozalarının kronik iltihabi hastalığıdır. Nedeni belirsiz olsa da gelişimine katkıda bulunması muhtemel çok sayıda faktör tıbbi (topikal ve oral steroidlerle) veya cerrahi olarak tedavi edilebiliyor. Tıbbi tedavi çoğu hastada rahatlama sağlasa da fonksiyonel endoskopik sinüs cerahisine (FESS) de olağan başvurulur. Ancak FESS’le sağlanan cerrahi sonuçlara; ameliyat sonrasındaki şişme, polip oluşumu ve nazal mukozada yapışmalar gölge düşürebilir ve sıklıkla ikincil müdahaleler gerekir. Bu yüzden en iyi uzun vadeli sonuçları sağlamak için ameliyat sonrası tedaviler gerekir. Steroid salgılayan sinüs stentleri buruna, sinüslere veya ikisine birden konan ve tedricen steroid salan cihazlardır. Sinüs ağızlarının daralmasını önlemek ve ameliyat sonrası iyileşme sürecinde iltihabı azaltıcı faydalar sağlamak için yerleştirilir. Ancak steroid salan sinüs stentlerinin KRS hastalarının burun belirtilerini iyileştirmede faydalı bir etki sağlayıp sağlamadığı bilinmiyor.

Çalışma özellikleri

FESS girişimi yapılan erişkin KRS hastalarında steroid salan stentleri; steroidsiz stentlere, burun tamponlamaya veya tedavi verilmemesine karşı kıyaslayan tüm randomize kontrollü çalışmaları (RKA) aradık. Bulduğumuz 159 sonuç arasında potansiyel 21 araştırma bulduk Ancak derleme kriterlerinden bir kısmını tutsa da tümünü karşılamadığından hepsini dışlamak zorunda kaldık. Bu nedenle derlemeye alınabilecek çalışma bulunamadı.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Derlenecek çalışma bulamadığımızdan FESS olan KRS hastalarında steroid içeren stentlerin; sade ameliyattan, steroidsiz stentlerden, burun tamponlarından ve tedavi yapılmamasından daha faydalı etki sağlayıp sağlamadığına dair sonuç çıkaramadık. Soruya cevap bulmak için yüksek kalitede RKA’lar yapılması gerekiyor. Derlememiz 2015 Mayısına kadar güncel.

Kaynak

Huang Z, Hwang P, Sun Y, Zhou B. Steroid-eluting sinus stents for improving symptoms in chronic rhinosinusitis patients undergoing functional endoscopic sinus surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD010436. DOI: 10.1002/14651858.CD010436.pub2

Orijinal özet için: Sinüsler İçin Steroid Ve Stent

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar