Şiddetli Yumuşak Doku Enfeksiyonu Olan Hastaların Tedavisinde Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Şiddetli yumuşak doku enfeksiyonu (nekrotizan fasiyit) hayatı tehdit eder, uzun süre hastanede yatış gerektirir ve uzun süreli işlev kaybına neden olur. Rutin tedavisi enfekte dokunun acilen uzaklaştırılması ve antibiyotik verilmesidir. Cerrahi ve antibiyotiğe ek olarak hiperbarik oksijen tedavisinin (HBOT) doku kaybını minimize edeceği, kol ve bacak kesilmelerini ve ölümleri azaltabileceği önerildi. HBOT bölgeye sağlanan oksijen miktarını artırmayı hedefler. Bu yaklaşım bakterilere toksik etki gösterip antibiyotiklerin etkinliğini artırabilir ve iyileşmeyi hızlandırabilir.

Veri tabanlarını 2014 Eylülüne kadar araştırdık. Bu Cochrane derlemesinde nekrotizan fasiyitli hastaların tedavisinde HBOT tedavisi kullanımını destekleyecek ya da reddedecek yüksek kalitede araştırma bulunamadı. HBOT’nin çok nadir ciddi yan etki gösterdiğine dikkat etmek gerekir. HBOT’nin etkinliğine yönelik daha çok araştırma yapılması gerekiyor çünkü halen bazı merkezlerde rutin uygulama olarak kullanılıyor.

Kaynak

Levett D, Bennett MH, Millar I. Adjunctive hyperbaric oxygen for necrotizing fasciitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD007937. DOI: 10.1002/14651858.CD007937.pub2

Orijinal özet için: Nekrotizan Fasiyit

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv