Kanser Ağrısında Omurilik Uyarımı

Cochrane derleme özeti

Kanserli hastalarda ağrı sık görülür. Kanserle ilişkili ağrı bu hastaların en kötü rahatsızlığıdır. Bu tip ağrılar kanser ilerledikçe kötüleşme eğilimi gösterir. Daha iyi ağrı kesici ilaçlar ve ağrı tedavilerine rağmen bu ağrı birçok hasta için hala problem teşkil ediyor.

Kanser ağrısı geleneksel olarak ilaçlarla tedavi edilir. Bu ilaçlar işe yaramadığında ağrıyı azaltmak için nöromodülasyon (sinirlerin uyarılması) gibi başka yollara başvurulur. Nöromodülasyonun en sık kullanılan yöntemi omurilik uyarımı.

Omurilik uyarımında (OU) omurilik üzerine elektrotlar yerleştirilir. Elektrotlar ağrıyı azaltmak için elektrik uyarımı yapar. Bu teknik geri dönüşlü ve minimal invaziftir. OU’nun ağrı kesici ilaçlara kıyasla, yorgunluk gibi çok az yan etkisi olduğu görülüyor. Bu teknik kanserli olmayan hastalarda yaygın olarak kullanılmakla beraber kanser ağrısındaki rolü henüz belirsiz.

Orijinal derlemede kanser ağrısında OU’nun standart bakıma kıyasla ne kadar işe yaradığını değerlendirmeyi amaçladık. Ayrıca tedavinin zararları ve yan etkilerini de araştırdık. 2014 Ekiminde yapılan bu güncellemede yeni araştırmaları aradık. Randomize kontrollü araştırma bulamadık ancak toplam 92 kanser hastasında öncesi-sonrası değerlendirme yapan 4 vaka serisi bulduk. Tümü de küçük ve düşük kaliteliydi.

OU hastaları standart tedavi grubuna kıyasla daha az ilaç kullandı. Belli başlı yan etki olarak elektrot yerlerinde enfeksiyon ve ağrı, BOS sızması, elektrot çıkması ve sistem arızası görüldü. Ancak kanser hastalarında kanser olmayanlara göre hangi yan etkinin daha sık görüldüğünü söyleyemiyoruz.

Kanser ağrısını gidermede OU’nun ilaçlardan daha iyi olduğunu anlayabilmemiz için iyi kalitede yeterli kanıt yok. OU’yu diğer ağrı giderme yollarıyla kıyaslayan daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Peng L, Min S, Zejun Z, Wei K, Bennett MI. Spinal cord stimulation for cancer-related pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD009389. DOI: 10.1002/14651858.CD009389.pub3

Orijinal özet için: Kanser Ağrısında Omurilik Uyarma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv