Lösemi Hastalarında Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma Tedavisinde İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Akut ya da kronik lösemi hastalarında yaygın damar içi pıhtılaşma (DİK) tedavisinde antikoagülan ve antifibrinolitik ilaçların klinik fayda ve zararlarını gözden geçirdik.

Arka plan

Dissemine intravasküler koagülasyon (DİK), akut ve kronik lösemi dâhil çeşitli hastalıkların seyrinde ve özellikle akut promiyelositik lösemide görülen, hem pıhtılaşma hem de kanamayla giden (trombo – hemorajik) ve kanda fibrin birikimi olan bir komplikasyondur. DİK asla bir izole klinik olay olarak düşünülmez, hematolojik bir acil durumu temsil eder. Bu yüzden DİK; antibiyotik tedavisi, kan ürünleri nakli ve sıvı tedavisi gibi ‘primer’ ya da ‘konvansiyonel bakım’ olarak görülen müdahalelere ek olarak altta yatan hastalığın tedavisini ya da salaha kavuşmasını gerektirir. DİK’e pıhtı erimesinde artış (hiperfibrinoliz) ve doğal anti-koagülanlarda azalma eşlik eder. Bu yüzden tedavisinde traneksamik asit (antifibrinolitik) ve heparin (antikoagülan) gibi farmakolojik müdahaleler kullanılır. Ancak bu uygulama standart bakım olarak görülmez ve klinik faydaları hakkında çok tartışma var.

Çalışma özellikleri

Katılımcı sayısı kısıtlı (388) 4 araştırmayı derledik ve 4 farklı müdahaleyi inceledik: Aktive insan C proteini, rekombinat insan çözünür trombo-modulini, traneksamik asit ve dermatan sülfat, heparin ve plaseboyla kıyaslandı. İki araştırmaya lösemili ve başka hastalar, diğer ikisine sadece lösemili hastalar alındı. Araştırmalar 1989 ve 2007 yılları arasında yayınlandı ve Japonya, İtalya ve Hollanda’da yapıldı. Tümünde de kayırma hatası riski yüksekti.

Anahtar sonuçlar

Dermatan sülfatı heparinle kıyaslayan çalışmada ölüm olmadığı bildirildi.

Sadece lösemili hastalarla yapılan iki küçük (22 katılımcı) araştırmada kanama verileri raporlandı. Bu sonuçlar sonucun ölçümü ve raporlamasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle birleştirilemedi. Bir araştırmada plaseboya kıyasla traneksamik asidin lösemi hastalarında kanamayı azalttığına dair çok düşük kalitede kanıt bulundu. Tersine olarak plaseboya kıyasla dermatan sülfatın yeni kanama diyatezi olaylarını azalttığına dair kanıt bulunmadı.

Güvenik profilleri hakkında sonuca varılamadı. İki araştırmada da tromboembolik komplikasyon olmadığı raporlandı.

Bu araştırmalarda toplam mortalite, solunum yetmezliğinde iyileşme, böbrek yetmezliği ve şok raporlanmadı.

Bunlara göre bu popülasyonda, aktive insan C Proteini, rekombinat çözünebilir insan trombo-modulini, traneksamik asit ve dermatan sülfatın klinik fayda ve zararları bilinmiyor.

Kanıt kalitesi

Bu derlemenin sonuçlarına güvenimiz çok düşük. Çalışmaların tasarım ve yürütüm yollarında kısıtlamalar var. Buna ek olarak derlenen çalışmalara alınan düşük katılımcı sayıları belirsiz sonuçlara yol açtı. Akut veya kronik lösemili hastalarda DİK tedavisinde; aktive insan C Proteini, rekombinat çözünebilir insan trombo-modulini, traneksamik asit ve dermatan sülfatın etkileri hakkında iyi yürütülmüş büyük araştırmalar daha fazla bilgi sağlayabilir.

Bu derleme özeti 7 Mayıs 2015 tarihine kadar güncel.

Kaynak

Martí-Carvajal AJ, Anand V, Solà I. Treatment for disseminated intravascular coagulation in patients with acute and chronic leukemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD008562. DOI: 10.1002/14651858.CD008562.pub3

Orijinal özet için: Lösemilerde DİK Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv