Vestibüler Migreni Önlemede Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Vestibüler migreni önlemede hangi ilaçlar etkili?

Arka plan

Vestibüler migren, ana belirtileri sersemlik ve denge sistemiyle ilişkili bir migren türüdür. Sık görülür, genel nüfusun %1’ini, yeterince tanı konamadığı düşünüldüğünden muhtemelen daha fazlasını etkiler. Atakların önlenmesinde en iyi tedavinin hangisi olduğu üzerine hala anlaşma bulunmuyor.

Çalışma özellikleri

Konuyla ilgili sadece sürmekte olan bir çalışma bulabildik. Bu çalışmada bir beta bloker olan metoprolol plaseboya karşı kıyaslanıyor.

Anahtar sonuçlar

Derleme kriterlerimize uyan bitmiş randomize kontrollü araştırma bulamadık. Süren çalışmanın bitmesi bekleniyor. Son katılımcının çalışmaya alınması 2016 sonunda tahmin ediliyor.

Kanıtlar 2015 Haziranına kadar günceldir.

Kaynak

Maldonado Fernández M, Birdi JS, Irving GJ, Murdin L, Kivekäs I, Strupp M. Pharmacological agents for the prevention of vestibular migraine. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD010600. DOI: 10.1002/14651858.CD010600.pub2

Orijinal özet için: Vestibüler Migren

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv