Gebelikte 24 Haftalık Gestasyondan Sonra Rutin Ultrason

Cochrane derleme özeti

Geç dönem gebelikte ultrason bir komplikasyon olduğunda bebeğin durumunu değerlendirmek için veya başka türlü görülemeyebilen problemleri belirlemek için kullanılabilir. Böylesi bir problem belirlendiğinde hasta bakımının değişimi ve bebek sağlığında iyileşmeyle sonuçlanabilir. Ancak tüm kadınlarda USG yapmak tartışma konusu. Tüm gebelerin taranması müdahalelerin anne ve bebeklere bir fayda getirmeden artması anlamına gelebilir. Ultrason popüler olsa da kadınlar bu muayenenin anlamını tam olarak bilmeyebilir ve yalancı bir güvenlik hissine kapılabilir ya da ters bulgulara karşı hazırlıklı olmayabilir. Mevcut kanıtlar, düşük riskli ya da seçilmiş olmayan kadınlarda 24 haftalık gestasyondan sonra rutin ultrason yapmanın kadına ya da bebeğine faydası olmadığını gösteriyor.

Toplam 34 980 kadınla yapılan 13 randomize araştırma derlendi. Araştırmaların kalitesi tatmin edici bulundu. Ek ultrason yapılan kadın, doğum indüksiyonu, enstrümanla doğum ve sezaryen oranlarında fark bulunmadı. Bebeğin doğum tartısı, doğumdaki durumu, resüssitasyon gibi müdahaleler ve YDYBÜ’ye yatışlar gruplar arasında benzerdi. Bebeklerde doğumsal anomalilerle birlikte ya da olmadan sürvi farklı değildi.

Çalışmalarda geç dönem gebelikte yapılan rutin ultrasonun 34 haftadan önce doğumlar, anne psikolojisi ve çocuğun 2 yaşında ruhsal gelişimine etkisi raporlanmadı.

Araştırmalarda kullanılan ultrason protokolleri ve 24. haftadan sonra ultrason yapma nedenleri de değişkendi.

Birinci ve ikinci üç ayda yapılan ultrasonların etkisini ayırmak güç olup geç gebelikteki kriterlerin çoğunun değerlendirilmesinde gestasyonel referans verileri kullanılır, bu da erken gebelikteki doğru gestasyonel tarihlemeye dayanır. Araştırmalar, ultrasonun yaygın kullanım için klinik pratiğe yeni girdiği, fetusun büyüklüğü ve sağlığının ultrasonla nasıl değerlendirileceğinin hala tartışma konusu olduğu ilk dönemleri de kapsayan geniş bir zaman aralığı içinde yapıldı.

Ultrason teknolojisi ilerlemeye devam edip ve daha erişilebilir oldukça, bunun klinikle ilişkisi hakkında daha net bir fikir sahibi olunması önemli. Klinik bir araştırma olarak ultrason muayenesi bir anormalliği belirlemede kullanılabilir ancak yapılacak bu belirlemenin klinik sonuçlara etkisi tümüyle değerlendirilmemiş olabilir. Anne adayının doğacak bebeğinin sağlığıyla ilgili belirsizliğe ve muhtemelen sıkıntıya sokulmasının geniş kapsamlı sonuçları olabilir. Bunun yanında uterus içinde sağlığı bozulan bebeğin doğumdan sonra ve yaşamın ilk yıllarında nasıl gelişeceği hakkında az şey biliniyor.

Kaynak

Bricker L, Medley N, Pratt JJ. Routine ultrasound in late pregnancy (after 24 weeks' gestation). Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD001451. DOI: 10.1002/14651858.CD001451.pub4

Orijinal özet için: Geç Dönem Gebelikte Ultrason

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv