Bel Ağrısında Pilates

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Non spesifik akut, subakut ya da kronik bel ağrısı olan hastalarda Pilates metodunun etkilerini belirmemeyi amaçladık.

Arka plan

Bel ağrısı tüm dünyada önemli bir sağlık problemi. En sık başvurulan tedavilerden biri egzersiz ve son yıllarda Pilates bel ağrısında en sık tercih edilen seçenek oldu.

Araştırma tarihi

2014 Martına kadar literatür araştırması yaptık. Taramayı 2015 Haziranında yeniledik ancak sonuçlar henüz birleştirilmedi.

Çalışma özellikleri

Derlemeye 510 katılımcıyla yürütülen 10 araştırma dâhil edildi. Tüm araştırmalara non spesifik bel ağrısı olan benzer popülasyonlar dahil edildi. Tedavi programları 10 – 90 gün arasında sürdürüldü. İzlem süresi 4 haftayla 6 ay arasındaydı. Hiçbirinde 6 aydan öte izlem yapılmadı, katılımcı sayıları 17 – 87 arasındaydı.

Anahtar sonuçlar

Derlenen çalışmalar Pilates’in kısa ve orta vadede ağrı ve malûliyet sonuç ölçütlerinde minimal müdahaleden muhtemelen daha etkili ve kısa vadede işlev iyileşmesi ve global toparlanma izleniminde daha etkili olduğunu gösterdi. Pilates muhtemelen ağrı ve malûliyet için kısa ve orta vadede diğer egzersizlerden daha etkili değil.

İşlevde diğer egzersizler orta vadeli izlemde Pilates’ten daha etkiliydi ancak kısa vadeli izlemde değildi. Bu suretle, bel ağrısında Pilates’in etkinliğine dair bazı kanıtlar olsa da başka tip egzersizlere üstün olduğuna dair kesin kanıt bulunmuyor. Derlemede müdahaleyle küçük yan etkiler olduğu ya da yan etki olmadığı bildirildi.

Kanıt kalitesi

Derleme kanıtlarının genel kalitesi düşükle orta arasında.

Kaynak

Yamato TP, Maher C, Saragiotto BT, Hancock MJ, Ostelo RWJG, Cabral CMN, Menezes Costa LC, Costa LOP. Pilates for low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD010265. DOI: 10.1002/14651858.CD010265.pub2

Orijinal özet için: Bel Ağrısı Pilates

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv