Katarakt Ameliyatında İki Tip Lokal Anestezinin Kıyaslanması

Cochrane derleme özeti

Katarakt tüm dünyada körlüğün en olağan nedenidir. Gözün lensi bulutlanır ve ışık geçirgenliği azalır. Tedavisinde lens çıkarılır ve yerine yapay lens konur. Bu ameliyat genellikle peribulber ya da retrobulber anesteziyle yapılır. Peribulber yaklaşımın retrobulber bloktan daha etkili ve güvenli anestezi sağlayıp sağlamadığına dair tartışma var. Peribulber yöntemde anestezik ilaç orbitada göz küresinin ekvatoru etrafına enjekte edilir. Retrobulber yöntemde anestezik, göz küresinin ardında göz hareketleri ve duyusunu kontrol eden sinirlerin yakınına verilir

Katarakt cerrahisinde iki yöntemi kıyasladık. Derlememiz, ağrı kontrolünde ve göz hareketlerini durdurarak ameliyata izin vermek için göz kaslarında paralizi sağlamada iki tip anestezi arasında fark olmadığını gösterdi.

Peribulber anestezide fazladan lokal anestezik enjeksiyonu gereksinimi daha fazlaydı (4 araştırma). Sadece 1 olguda, retrobulber anesteziyle göz ardında kanama görüldü.

İki yöntemin kabul edilebilirliği, bu sonucu raporlayan 2 araştırmada benzer bulundu.

Araştırmalarda yaşamı tehdit edici komplikasyon olmadığı raporlandı. Derlenen araştırmalarda kayırma hatası riski ortaydı.

Kaynak

Alhassan MB, Kyari F, Ejere HOD. Peribulbar versus retrobulbar anaesthesia for cataract surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD004083. DOI: 10.1002/14651858.CD004083.pub3

Orijinal özet için: Kataraktta Retrobulber Ve Peribulber Anestezi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv