Koroner Kalp Hastalığından İkincil Korunmada Yoga

Cochrane derleme özeti

Koroner kalp hastalığı (KKH) gelişmiş ülkelerin çoğunda kalp-damar hastalıklarından erken ölümlerin önde gelen bir nedenidir. İkincil korunma, yerleşik KKH olan hastalarda kardiyak olayların tekrarı ve ölümü önlemeyi hedefleyen müdahaleleri tanımlar. KKH olan hastalarda koroner olay ve ölüm riski en yüksektir. İkincil korumada yaşam tarzı değişiklikleri önemli bir rol oynar. Yoga da hem bir fiziksel aktivite hem de stres idare stratejisi olarak görülür. Yoganın fiziksel ve psikolojik faydaları iyi kabul edilmekle beraber uygunsuz kullanımı kaslarda ağrı ve yaralanma gibi kas iskelet yaralanmalarına yol açabilir.

Bu sistematik derlemede KKH korunmasında kardiyak olaylar, ölümler ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi anlamında yoganın etkinliğini belirlemeyi amaçladık. Derleme kriterlerimize uyan randomize kontrollü araştırma bulamadık. Bu nedenle KKH’da ikincil korunmada yoganın etkinliği belirsiz kalıyor. Yüksek kalitede randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Bu derleme 2012 yılında yayınlanan önceki versiyonu güncelliyor.

Kaynak

Kwong JSW, Lau H, Yeung F, Chau P. Yoga for secondary prevention of coronary heart disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD009506. DOI: 10.1002/14651858.CD009506.pub4

Orijinal özet için: Sekonder Korumada Yoga

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv