Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Azitromisin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemeyi alt solunum yolu enfeksiyonlarının (ASYE) tedavisinde azitromisini amoksisilin veya amoksilav ile kıyaslamak için yaptık.

Arka plan

Akut alt solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) ayaktan tedavi kurumlarında en sık rastlanan tanılardan biridir. Akut bronşit ve kronik bronşitin akut alevlenmelerinden pnömoniye kadar değişkendir. Azitromisin makrolid antibiyotiklerin bir alt sınıfındandır ve belli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Araştırma tarihi

2014 Kasımına kadar yayınlanmış ya da yayınlanmayı bekleyen çalışmaları araştırdık.

Çalışma özellikleri

Akut bronşit, pnömoni ve kronik bronşitin akut alevlenmesi gibi akut ASYE klinik belirtileri gösteren katılımcılarda azitromisini amoksisilin veya amoksisilin/klavulonik asitle kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar (RKA) veya yarı – RKA’lar derlendi.

Ana sonuçlar

2496 katılımcı üzerine yürütülen 15 araştırmanın sonuçlarının analiz ettik. Azitromisinin şifa, iyileşme veya başarısızlık üzerine etkileri amoksisilin veya amoksilavdan üstün bulunmadı. Azitromisinle ters olayların insidensi amoksisilin ya da amoksilavdan daha düşük görünüyor ancak anlamlı değildir.

Kanıt kalitesi

Derlenen 15 araştırmadan sadece üçünde yeterli yerleşim gizlemesi görüldüğünden dolayı ana sonuç beklentisi için genel olarak kanıt kalitesi düşük; bu yüzden akut ASYE tedavisinde azitromisinin amoksisilin ya da amoksilava üstün olduğunu gösteren yeterli kanıt bulunmuyor.

Yazarların kararı

Azitromisinin akut ASYE tedavisinde amoksisilin veya amoksilava üstün olduğuna dair belirsiz kanıt var. Bakteriyel nedenden kuşkulanılan akut bronşitli hastalarda azitromisin tedavi başarısızlığı insidensinin düşüklüğü ve ters olaylar anlamında amoksisilin ve amoksilavdan daha efektif olma eğilimindedir. Ancak çoğu çalışmaların metodolojik kalitesi belirsiz ve örnekleri küçüktür; yüksek metodolojik kalitede ve yeterli büyüklükte çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Laopaiboon M, Panpanich R, Swa Mya K. Azithromycin for acute lower respiratory tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD001954. DOI: 10.1002/14651858.CD001954.pub4

Orijinal özet için: ASYE Azitromisin

Son Paylaşımlar
Arşiv