Lomber Ponksiyon Sonrası Baş Ağrısı Tedavisinde İlaçlar


Foto: Brainhell / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Lomber ponksiyonda belden sokulan iğneyle omurilik sıvısından örnek alınır. Baş ağrısı lomber ponksiyonun en sık görülen yan etkisidir. Lomber ponksiyon baş ağrısı (LPB) sabit bir ağrıdır, ayakta durur pozisyonda artar, yatmakla iyileşir. LPB tedavisinde çok ilaç kullanılır, derlememiz bunların etkisini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Bu güncelleme için 2014 Temmuzunda literatürde yeni çalışmalar arandı. Toplam 479 katılımcı ile yürütülen 13 küçük randomize kontrollü araştırma derlendi. Araştırmalarda 8 ilaç değerlendirildi: kafein, sumatriptan, gabapentin, hidrocortizon, teofilin, adrenokortikotropik hormon, pregabalin ve kosintropin. Kafeinin LPB’li hasta sayısını ve ekstra ilaç gereken hasta sayısını azaltmada etkili olduğu gösterildi (kafeinle 10’da 2 veya 3 in, plaseboyla 10’da 9). Gabapentin, teofilin ve hidrokortizon’un da ağrıyı gidermede tek başına konvansiyonel tedaviye kıyasla etkili olduğu gösterildi. Daha fazla insanda iyi ağrı giderme sağlandı (teofilinle 10 hastadan 9’u, konvansiyonel tedaviyle 10’da 4’ü). Bu ilaçlarla önemli yan etki olmadığı bildirildi.

Yeterli bilgi olmadığından çalışmaların kalitesini değerlendirmek güçtü. Kararların dikkatle yorumlanması gerekir.

Kaynak

Basurto Ona X, Martínez García L, Solà I, Bonfill Cosp X. Drug therapy for treating post-dural puncture headache. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD007887. DOI: 10.1002/14651858.CD007887.pub2

Orijinal özet için: Lomber Ponksiyonda Baş Ağrısı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar