Emziren Kadınlarda Meme Apselerinin Tedavisi


Sanatçı: Fritz Kolbow

Cochrane derleme özeti

Bazı kadınlarda emzirme esnasında apse gelişir ve laktasyonel meme apsesi adıyla anılır. Apse meme dokusu içinde enfekte sıvı birikimdir. Tedavinin hedefi, emzirmeyi minimal kesintiye uğratarak ve annenin maksimal yararına yönelik olarak apseyi hızlı ve etkin bir şekilde şifaya kavuşturmaktır.

Halen laktasyonel meme apseleri tanısal ultrasonla veya ultrasonsuz olarak, insizyon ve drenajla ya da iğne aspirasyonuyla tedavi ediliyor. Antibiyotik yazılabiliyor ya da yazılmayabiliyor. İnsizyon vedrenaj için apseler enfekte sıvıyı boşaltmak için bistüriyle kesilip açılır ve enfekte sıvının doğal şekilde drenajını sağlamak için açık bırakılabilir. Meme apsesini tedavi etmek için daha az invazif bir yol iğne aspirasyonudur. Apse boşluğuna sıklıkla ultrason rehberliğinde bir iğne sokulur ve enfekte sıvı enjektörle çekilir. Bu metodun örneğin skar kalmaması, yatışları azaltması gibi avantajları olduğundan eğilim daha sık kullanılması yönündedir.

Farklı tedavilerin etkinliğine dair kanıtları bulmak istedik. Farklı tedaviler kullanıldığında apsenin iyileşmesinin aldığı zamanı, tedaviden sonra emzirmeye devam eden kadın sayısını ve her grupta tedaviden sonra kaç kadının iyileştiğini inceledik. İyileşmenin tanımı çalışmalar arasında değişkendi.

Altı araştırma bulduk, 325 hasta üzerinde yürütülen dördünden sağlanan bilgiler analize alındı. Bu çalışmalarda iğne aspirasyonu insizyon ve drenajla karşılaştırıldı. İğne aspirasyonu insizyon ve derenaja kıyasla iyileşme süresini azaltmış göründü ancak çok yüksek oranda kadın analizden ihraç edildi bu nedenle karara varmak güçleşti.

Emzirmeye devam sonucu açısından çalışmaların her ikisi de, iğne aspirasyonu ile tedavi edilen kadınların insizyon ve drenaja kıyasla emzirmeye devam ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi. İki çalışmada, iğne aspirasyonu ile tedavi edilen bazı kadınlarda apse iyileşmedi ve insizyon ve drenajla tedavi edilmeleri gerekti (düşük kalitede kanıt).

İnsizyon ve drenajla tedavi edilen tüm kadınlar iyileşti. İstenmeyen etkiler ve komplikasyonlarla ilgili herhangi bir karara varamadık. Çalışmalarda izlem vizitlerinin sayısı, emzirmeye devam süresi, post operatif komplikasyonlar, hastanede kalış süresi ters olaylar yeterince bildirilmedi. Ancak iğne aspirasyonu ile tedavi edilen kadınlar daha tatmin olmuş göründü.

Bir çalışmada insizyon ve drenaj (I&D) yapılan kadınlarda farklı antibiyotik rejimleri antibiyotik verilmemesine karşı kıyaslandı. Sonuç beklentisi olan göğüs apsesinin iyileşmesi ve prosedürden sonraki enfeksiyonlarda gruplar arasında fark bulamadık.

Çalışmaların tümü kötü yürütülmüş ve/veya raporlama yapılmıştı ve bizim ilgilendiğimiz sonuçların tümüne yönelik değildi. Bu sonuçları usulüne uygun olarak kestirebilmek için dizaynı ve raporlaması daha iyi araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Irusen H, Rohwer AC, Steyn DW, Young T. Treatments for breast abscesses in breastfeeding women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD010490. DOI: 10.1002/14651858.CD010490.pub2.

Orijinal özet için: Memede Apse

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv