Yeni Doğan Sarılığının Önlenmesinde Çinko

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

1 haftadan küçük yeni doğanlara ağızdan verilen çinko tuzu takviyesi, plaseboya ya da tedavi verilmemesine kıyasla sarılık insidensini düşürür mü?

Arka plan

Sarılık, ciltte sarımsı renk bozulması olup kandaki bilirubin pigmentinin artmasına (hiperbilirubinemi) bağlı olarak görülebiliyor. Yeni doğanlarda yaşamın ilk haftası içinde olağan görülen genellikle zararsız bir durumdur. Ancak bazı bebeklerde kandaki pigment miktarı tehlikeli düzeylere çıkarak tedavi gerektirebilir. Bilirubin karaciğerde metabolize olur ve barsağa verilir. Barsaktan geri emilimin artması yeni doğanlarda hiperbilirubinemiyi indükleyen önemli faktörlerden biridir. Ağızdan verilen çinko tuzu nispeten zararsız bir ilaçtır, barsaktaki geri emilimi azaltarak yeni doğanda bilirubin düzeyini düşürebilir.

Çalışma özellikleri

Erişilebilen tüm literatürü 30 Kasım 2014 tarihine kadar taradık. Derleme kriterlerini karşılayan toplam 294 bebekle yapılmış 1 randomize kontrollü araştırma bulundu.

Sonuçlar

Araştırmada 25 - 188 saat arasındaki bebeklere günde iki defa 5 mg dozla verilen oral çinko tuzu değerlendirildi. Oral çinko tuzu verilmesi sarılık insidensini etkilemedi.

Kaynak

Mishra S, Cheema A, Agarwal R, Deorari A, Paul V. Oral zinc for the prevention of hyperbilirubinaemia in neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD008432. DOI: 10.1002/14651858.CD008432.pub2

Orijinal özet için: Bebekte Sarılığa Karşı Çinko

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv