Bell Felcinde Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Bell felci,yüzün bir yarısında görülen ve başka nedenler dışlandıktan sonra teşhis edilen zaafıdır. "Dışlama" ile konan bir tanıdır. Felce yüz sinirini tutan bir virüs neden olabilir. Standart tedavi, fasiyal sinirdeki şişmeyi yatıştırmak için steroidlerdir, ancak antiviral tedavi pek yardımcı görünmez. Hiperbarik oksijen tedavisinde (HBOT) kişiye basınç odasında %100 oksijen solutulur. Bu müdahale yüz sinirine, daha fazla erimiş oksijen sağlar ve Bell felcindeki sinir hasarını azaltabilir.

Orta-şiddetli Bell felci olan erişkinlerde HBOT hakkında yapılmış randomize kontrollü araştırmalardan kanıt aradık. Araştırmamızda derleme kriterlerine uygun çalışma bulunamadı.

Bir araştırmada orta-şiddetli Bell felcinde HBOT'nin faydalı olabileceğini düşündüren çok düşük kalitede kanıt bulduk. Çalışmaya 79 katılımcı alındı ve HBOT tedavide başarısı ispatlanmış prednizon tedavisine karşı kıyaslandı. Katılımcılar körlenmişti. HBOT tedavisi alanlar daha hızlı toparlandılar ve yüz hareketleri daha sık geri kazanıldı (%76'ya karşı %95). Tüm katılımcılar tedaviyi iyi tolere etti, büyük komplikasyon olmadı.

Değerlendirmeciler hangi katılımcının hangi tedaviyi aldığını bildiği ve bu da yüksek kayırma hatası riski getirdiği için bu araştırmadan sağlanan kanıtların kalitesi çok düşüktü. Bu nedenle Bell felcinde HBOT'nin etkisi hakkında karar çıkarmaya temel olacak yüksek kalitede kanıt bulunmuyor.

Yazarların kararı

Bir çalışmadan sağlanan çok düşük kaliteli kanıtlar hiperbarik oksijen tedavisinin orta ve şiddetli Bell felcinde etkili bir tedavi olabileceğini telkin ediyor, ancak bu çalışma, sonuçları değerlendirenler tedavi grubuna hasta yerleşiminden haberdar olduğu için derlemeye alınmadı. Başka randomize kontrolü araştırmalar gerekiyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Bell felci yüzde nedeni bilinmeyen, akut tek yönlü güçsüzlüktür, hızlı gelişir ve iki gün içinde maksimale çıkar. Orta derecede kulak rahatsızlığı, sese duyarlılık ve gözyaşında azalma görülebilir.

Amaç

Ortadan şiddetliye Bell felci olan erişkinlerde hiperbarik oksijen tedavisinin yüz işlevinin geri kazanılmasındaki etkisini değerlendirmeyi hedefledik.

Araştırma stratejisi

Cochrane Neuromuscular Disease Group Specialized Register (Ocak 2012), CENTRAL (2011, Sayı 4), MEDLINE (Ocak 1966 - Ocak 2012), EMBASE (Ocak 1980 - Ocak 2012), CINAHL (1937 - Ocak 2012), AMED (1985 - Ocak 2012) ve LILACS (Ocak 1982 - Ocak 2012) tarandı. Bunun yanında spesifik hiperbarik literatür kaynaklarında sistematik olarak ilişkin yayınları aradık.

Seçim kriterleri

Orta – şiddetli Bell felci olan ve hiperbarik oksijen tedavisi yapılan 16 yaş üstü erişkinlerle yapılan randomize ya da yarı randomize kontrollü araştırmaları derledik. Sadece Bell felci evresinin değerlendirilmesinde körleme yapılan araştırmaların kalitesini yeterli kabul ettik. HBOT’yi; kortikosteroid, antiviral tedavi ya da ikisiyle birden yapılan rutin tedaviye ek olarak kullanan araştırmaları dâhil ettik. Gerek tedavi gerekse kontrol gruplarına aynı bazal tedavi verildi. HBOT 30 – 120 dakikalık seriler şeklinde 1.2 ATA veya üzeri konsantrasyonlarda verildi

Veri toplama ve analiz

İki derleme yazarı birbirinden bağımsız olarak çalışmaların seçim kriterlerine uygunluğunu ve kalitesini değerlendirdi ve verileri çıkardı. Fazladan bilgi almak için araştırma yazarlarıyla temas kurduk.

Ana sonuçlar

Yaptığımız taramalar sonucunda bu derlemenin seçim kriterlerine uyan randomize ya da yarı randomize kontrollü araştırma bulunamadı.

Toplam 79 katılımcıyla yapılan 1 araştırma çok düşük kalitede kanıt sağlamakla beraber bu çalışma, tedavi gruplarına yerleşim sonuç ölçütlerini değerlendiren yazarlardan gizlenmediği için dışlandı.

Bu araştırmadaki 42 katılımcıya, felç iyileşene kadar haftada 5 gün, günde 2 defa 60 dakika 2.8 atmosfer basınçla, maksimal 30 seans HBOT ve plasebo tabletleri verildi. 37 katılımcıya ise yalancı HBOT ve günde 2 defa 40 mg prednizon dozu 8 günde azaltılarak verildi. HBOT ile tedavi edilen grupta daha fazla katılımcıda yüz işlevi geri kazanıldı. (HBOT ile 40/42 (%95); prednizon ile 28/37 (76%); risk oranı %1.26, 95 GA 1.04 - 1.53).

Büyük komplikasyon bildirilmedi ve tüm katılımcılar araştırmayı bitirdi.

Kaynak

Holland NJ, Bernstein JM, Hamilton JW. Hyperbaric oxygen therapy for Bell's palsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD007288. DOI: 10.1002/14651858.CD007288.pub2

Orijinal özet için: Yüz Felcinde Hiperberik Oksijen Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv