Emziren Kadınlarda Mastite Karşı Antibiyotikler

Cochrane derleme özeti

Göğüslerin iltihaplanması ya da mastit enfektif veya non-enfektif olabilir. Enfekte mastit emziren kadınların yaşadığı en olağan enfeksiyonlardan biridir. Hastalık durumu (enfektif olsun, olmasın) şiddette değişkendir, tutulan memede biraz yerel enflamasyon, kızarıklık, sıcaklık ve hassasiyet şeklindeki hafif belirtilerden; ateş, apse ve septisemi şeklinde hastaneye yatış gerektirebilecek ciddi belirtiler arasında değişir. İyileşme uzayabilir, hasta annede ve bebek için ciddi rahatsızlık yaratır. Olağanda mastit doğumdan sonraki ilk üç ayda görülür, annenin bir gün yatakta kısıtlanması ve bunu izleyerek aktivitesinin kısıtlanması ile sonuçlanır. Hastalıkla birlikte süt salgılanması, üretkenlik de azalır, bebeğin bakımı zorlaşır. Bakım masraflarının yanı sıra annelerin yaşadığı bu sıkıntı, emzirmenin devamı üzerindeki potansiyel negatif etki ve septisemi gibi ciddi komplikasyonlar riski mastiti erken tanı ve etkin tedavi gerektiren ciddi bir durum haline getirir.

Derlemeye yaklaşık 125 kadın üzerinde yürütülmüş iki araştırma dahil edildi. Bir çalışmada iki farklı antibiyotik kıyaslandı ve semptomların iyileşmesinde iki antibiyotik arasında fark bulunmadı. Tedavi verilmemesi, göğüs boşaltma ve göğüs boşaltma ile birlikte antibiyotik tedavisini kıyaslayan ikinci bir çalışma, semptomlarda antibiyotiklerle daha hızlı bir gerileme düşündürdü. Antibiyotik tedavisinin etkinliğine dair çok az kanıt var ve daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Jahanfar S, Ng CJ, Teng CL. Antibiotics for mastitis in breastfeeding women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD005458. DOI: 10.1002/14651858.CD005458.pub3

Orijinal özet için: Mastitte Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv