Gözlemsel Çalışmalarda Hormonal Doğum Kontrolü Ve Kırık Riski

Cochrane derleme özeti

Kemik kitlesi yaşlanmayla azalır ve kırık riski artar. Hormonlu doğum kontrol metotları kadınların kemik yoğunluğunu değiştirebilir. Kırık endişesi bu etkili metotların kullanımını sınırlayabilir. Gözlemsel çalışmalarla doğum kontrolü kullanımı ve ileri yaşamdaki kırıklarla ilgili bilgi toplanabilir. Çeşitli bilgi tabanlarında 2015 Haziranına kadar bu çalışmaları aradık.

Hormonal doğum kontrolü kullanımı ve kırık riskini inceleyen çalışmaları aradık. Gözlemsel çalışmalar için kullanılan bir araçla araştırma metotlarının kalitesini değerlendirdik. Bu tip çalışmalarda araştırmacıların çalışma grupları arasındaki farkları kontrol etmeleri gerekir. Raporlanan ayarlanmış analiz sonuçlarını kullandık. Ayarlanmış analiz bulamadığımızda gruplar arasındaki farklara bakmak için ihtimal oranlarını kullandık.

14 araştırma bulundu. 6’sının sonuçları iyi kalitede olup doğum kontrol hapları araştırıldı. Doğum kontrol hapı kullanan ve kullanmayanlar arasında kırık riskinde genel bir fark bulamadık. Bir çalışmada hap kullananlarda genel kırık riski artmış bulundu. Bir diğerinde bu kadınların bir alt grubu için daha geç dönem verileri bulundu. Hap kullanımı, kullanım 10 yıl ya da üstünde olanlar dışında kırık riskiyle ilişkili bulunmadı. Yine bir çalışma 10 ya da fazla reçete alan kadınlarda daha fazla risk gösterdi. Postmenopozal kadınlarla ilgili bir çalışmada eski kırıklı kadınlar çıkarıldığında hap kullananlarda kırık riski daha yüksek olmadı. İki başka çalışmada da hap kullanan kadınlar içinde ancak belli alt gruplarda daha fazla kırık görüldü.

İki çalışmada sadece progestin hormonu içeren kontrol yöntemleri kullanımı araştırıldı. Enjekte edilen depo medroskiprogesteron asetat kullananlarda daha fazla kırık görüldü. Bir çalışma geçmişte herhangi bir “depo etkili” kullanan kadınlarda daha fazla kırık gösterdi. Bir diğer çalışma hormonlu rahim içi araç (RİA) kullanmış kadınlarda kırk ihtimalinin az olduğunu gösterdi.

Bu çalışmalar genel olarak doğum kontrol haplarının daha fazla kırıkla ilişkili olduğunu göstermedi. Bazı çalışmalar alt gruplarda daha büyük risk gösterdi. Gözlemsel çalışmaların çalışma grupları arasındaki farkları incelemesi gerekir. Araştırmacılar analizde çalışılan faktörler hakkında net olmalıdır.

Kaynak

Lopez LM, Chen M, Mullins Long S, Curtis KM., Helmerhorst FM. Steroidal contraceptives and bone fractures in women: evidence from observational studies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD009849. DOI: 10.1002/14651858.CD009849.pub3

Orijinal özet için: Hormon Doğum Kontrolü Kırık

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar