Yelken Göğüste Cerrahi Ve Cerrahi Dışı Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Yelken göğüs (flail chest) ifadesi birden fazla kaburganın birden fazla yerden kırıldığı ve bağlantılarının ayrıldığı durumları ifade eder. Bu şekilde yaralanan kişi soluk aldığında kırıkların içinde kalan bölge göğüs duvarının tersine hareket eder ve solunum güçlüğüne neden olur. Bu hastalara mekanik solunum gerekir. Kırık kaburgaları yerine tutturmak için bazen ameliyat yapılır.

Bu derlemede yelken göğüs olan hastalarda ameliyatın ameliyat yapılmamasına kıyasla etki ve güvenliğini değerlendirmek amaçlandı.

Çalışma özellikleri

Yelken göğüs olan erişkin veya çocuk hastalarda ameliyatı ameliyat dışı tedaviye karşı kıyaslayan araştırmalar için bilimsel veri tabanlarını taradık.

Anahtar sonuçlar

Toplam 123 katılımcıyla yürütülen 3 randomize kontrollü araştırma derlendi.

Sonuçlar kırık kaburgaları tamir için yapılan ameliyatın pnömoni, göğüste şekil bozukluğu, trakeostomi, mekanik ventilasyon süresi ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresini azalttığını gösteriyor. Ameliyatla tedavi edilen ve edilmeyen hastalar arasında ölümler fark göstermedi. Üç çalışmada sadece 6 hasta çeşitli nedenlerle öldüğünden, ölümleri azaltmada hangi tedavinin daha iyi olduğundan emin olabilmek için daha fazla araştırma gerekiyor.

Bu üç küçük çalışma; pnömoni, göğüste şekil bozukluğu, trakeostomi, mekanik ventilasyon süresi ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresini azaltmada ameliyatın, ameliyat dışı tedaviden daha tercih edilebilir olduğunu gösterdi. Ölümleri azaltmada hangi ameliyatın daha iyi olduğunu bilebilmemiz için daha fazla araştırma gerekiyor.

Halen ABD ve Kanadalı araştırmacılar üç çalışmaya daha başladılar ve sonuçları ilerideki güncellemelere dâhil edilecek.

Kaynak

Cataneo A, Cataneo DC, de Oliveira FHS, Arruda KA, El Dib R, de Oliveira Carvalho P. Surgical versus nonsurgical interventions for flail chest. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD009919. DOI: 10.1002/14651858.CD009919.pub2

Orijinal özet için: Yelken Göğüs Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv