Epilepside Cerrahi

Cochrane derleme özeti

Fokal epilepsilere beynin belli bölümlerindeki (yerel) elektriksel deşarjlar beden olur. Çoğu hastada nöbetler ilaçla kontrol edilebilir. %30 kadar hastada nöbetler ilaçla kontrol edilemez. Bu sinyallerin kaynaklandığı yer (epiloptojenik bölge) nöbetlerin tanımından ya da manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve elektroensefalografi bulgularıyla belirlenebilirse hataya epileptojenik bölgenin çıkarılması önerilebilir. Bu derlemede epileptik nöbetlerde en iyi cerrahi şifa sağlama ihtimaliyle ilişkili olabilecek faktörleri (hastanın özellikleri ve cerrahi tipinin ayrıntıları) araştırdık.

Her yaştan 16 243 katılımcıdan sağlanan deneyimleri raporlayan 177 çalışmanın kanıtlarını inceledik. Toplam 10 518 katılımcıya (tüm çalışmalardaki hastaların %65’i) cerrahiden epileptik nöbetlerden kurtulma olarak tanımlandığı şekilde iyi bir sonuç sağlandı. Bir randomize kontrollü araştırmanın hastalarında ilaca dirençli epilepside cerrahinin çeşitli ilaçlara üstünlüğü kesinleştirildi. Üç araştırmada çeşitli tipte ameliyatlar kıyaslandı. İkisinde nöbet sonuç ölçütlerinde fark görülmedi; birinde ön temporal lobun (ÖTL epileptik bölge sıklıkla buradadır) 2.5- 3 cm kadarı ya da ön lob, iki yarımküreyi birleştiren sinirleri ayıran ek bir prosedürle ya da bu olmaksızın çıkarıldı. Üçüncü araştırmada hipokampus tamamen çıkarmanın, kısman çıkarmadan üstün olduğu bulundu.

Çalışmaların çoğunda kalite düşüktü ve tasarımları retrospektifti (hastalar çalışmaya ameliyat sonuçları kaydedildikten sonra alındılar, ameliyatın sonucuyla ilişkili faktörlerin varlığına geriye dönük olarak bakıldı) Beynin farklı bölgeleri için değişik cerrahi yaklaşımlar, ameliyat adayı hastaları seçmek için farklı süreçler, ameliyattan sonra nöbetlerden kurtulma için farklı tanımlar kullanıldı ve sonuçlar farklı zaman aralıklarında ölçüldü. Çalışmaların yarıdan azında cerrahiye bağlı görülen komplikasyonların ayrıntıları ve ölümler bildirildi.

Cerrahiden alınan sonucun daha iyi olmasını belirleyen bazı faktörler tanımladık. Bunlar: Lezyonun MRG’de nöbetlerin tanımından ve EEG bulgularından beklenenlere denk düşecek şekilde iyi tanımlanması ve lezyonun tamamen çıkarılmasıdır; ateşli havale öyküsü sıklıkla medial temporal sklerozla ilişkilidir. Beyin zedelenmesiyle (travma ya da başka) birlikte olabilecek daha yaygın beyin anormallikleri ya da beyindeki bir gelişim anormalliğiyle birlikte iyi sonuçlar görülmez. Bu tür anormalliklerin varlığı sıklıkla, kafa içi EEG tetkiki dâhil daha ayrıntılı pre-operatif araştırmalar yapılması gerektirir. Bu faktörlerin kollektif etkisini (yani ateşli havale öyküsü, travma ve MRG lezyonu bir arada olan kişide sonuca etkinin ne olacağı) incelemeyi de istedik, ancak çalışmalarda buna yetecek miktarda bilgi raporlanmadı.

Gelecekte yapılacak çalışmaların ileriye yönelik tasarımda olmasını öneriyoruz. Hastalar ameliyat öncesinde toplanmalı, ilgilenilen faktörler önceden belirlenmeli ve hastalar postop sonuçların kaydı için izlenmelidir. Çalışmalarda cerrahinin sonuçlarını belirleyebilecek faktörlerin kollektif etkisi uygun istatistiksel metotlar kullanılarak araştırılmalıdır. Gelecekteki çalışmalarda ameliyat için en uygun adayların seçimine yol gösterecek ameliyat öncesi araştırmalar yapılmalı, ameliyattan sonra sonucu spesifik zamanlarda ölçmek için net tanımlanmış metotlar kullanılmalı ve ameliyat öncesi ve sonrasında bilişsel ve mental durum değerlendirilmelidir. Ameliyatta ya da sonrasındaki ölümler ve ameliyatın komplikasyonları ve yan etkilerinin net olarak raporlanması gerekir.

Kaynak

West S, Nolan SJ, Cotton J, Gandhi S, Weston J, Sudan A, Ramirez R, Newton R. Surgery for epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD010541. DOI: 10.1002/14651858.CD010541.pub2

Orijinal özet için: Epilepsi Cerrahisi

Tem metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv