Çocuk Ve Ergenlerde Obesite Tedavisi İçin Cerrahi


Eugenia Martínez Vallejo / Museo Nacional del Prado. Sanatçı: Juan Carreño de Miranda / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Obes çocuk ve ergenlerde kiloyu güvenle azaltmak için bariatrik cerrahi ne kadar etkilidir?

Arka plan

Tüm dünyada daha çok çocuk ve ergen fazla kilolu veya obes hale geliyor. Bu çocuk ve ergenlerde sağlık problemleri yaşama ihtimali daha yüksek olduğundan bu sorunun en iyi nasıl tedavi edileceği ile ilgili daha fazla bilgi gerekiyor.

Çalışma özellikleri

Toplam 50 katılımcı (25 müdahale 25 kontrol) ile yürütülmüş ve iki yıl izlem yapılan bir RK araştırma bulduk. Cerrahi yöntem olarak "laparoskopik ayarlanabilen gastrik bantlama" kullanıldı. Kontrol grubuna enerji alımını azaltma (günde 800-2000 kcal arasında değişen kişiselleştirilmiş diyet planları), günde en az 30 dakikalık yapılandırılmış egzersiz programı ile aktivitite artırma (günde 10 000 adım hedefleyerek) ve davranış değişikliğinden oluşan bir program verildi.

Ana sonuçlar

Gastrik bantlama ve yaşam tarzı gruplarına ortalama yaşı 16.5 ve 16.6 olan Avustralyalı ergenler (kız oranı erkekten çok) alındı. Çalışma yazarları gastrik bantlama grubunda iki yılda ortalama 34.6 kg ağırlık azalması bildirdiler ki bu da vücut kitle indeksinde (VKİ) 12.7 birim azalmaya denk geliyor. Yaşam tarzına müdahale grubunda ise ortalama 3.0 kg ağırlık ve 1.3 birim VKİ azalması bildirildi.

Müdahale grubunda 25 hastanın 12’sinde (%48) ve kontrol grubunda 25 hastanın 11’inde (%44) yan etki bildirildi. Gastrik bantlama yapılan ergenlerin toplam %28’inde bir “revizyon prosedürü” (gastrik bantlama cerrahisinin komplikasyonlarından dolayı cerrahi girişim) gerekti. Tüm nedenlerden ölümler, davranış değişikliği, katılımcıların müdahale hakkında görüşleri ve sosyoekonomik etkiler için veri raporlanmadı. İkinci yılda bantlama grubu katılımcıları, Çocuk Sağlığı Anketiyle ölçülen (fiziksel işlev skoru 78’e karşı 94, toplumsal normal 95) ve sağlık skorunda değişimle ölçülen (3.6’ya karşı 4.4, toplum normali 3.5) sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi kavramlarının sekizinden ikisinde, yaşam tarzı grubundan daha iyi performans gösterdi.

Kanıt kalitesi

Sonuçlarımız iki yıllık izlemle sınırlı ve biraz kayırma hatası riski taşıyan, özel hastanede yürütülmüş ve gastrik bant üreticisinden fon alan sadece bir küçük Avustralya çalışmasına dayanıyor. Halen çocuk ve ergenlerde obesite tedavisinde cerrahi hakkında bilgiye dayanan bir yargıya varmak için yetersiz kanıt bulunuyor.

Kanıtların güncelliği

Kanıtlar 2015 Martına kadar günceldir.

Kaynak

Ells LJ, Mead E, Atkinson G, Corpeleijn E, Roberts K, Viner R, Baur L, Metzendorf M,

Richter B. Surgery for the treatment of obesity in children and adolescents.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD011740. DOI:

10.1002/14651858.CD011740

Orijinal özet için: Obes Çocukta Cerrahi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv