Erişkinde Dışkı Kaçırma ve Kabızlık Tedavisinde Sakral Sinir Uyarımı


Foto: Joe Robb / Flickr

Cochrane derleme özeti

Derlemenin önemi / Arka plan

Dışkı kaçırma (fekal inkontinens) kişinin olağan kontrol olmadan dışkı çıkarmasıdır. Kabızlığı tarif etmek daha zordur, ancak genel olarak kişinin barsak açılmasının tatmin edici olmadığını hissetmesi durumunu tarif eder (genellikle dışkı çıkarmanın seyrek veya güç olmasının kombinasyonu). Her iki durum da insanların yaşam kalitesini şiddetle etkiler. Her iki durum için de cerrahi dışı birçok tedavi vardır ancak ara sıra başka opsiyonlar başarısız olduğunda cerrahi gerekir. Sakral sinir uyarımı (SSU) bu durumlar için yeni bir tedavidir. Kalçalara pille çalışan bir uyarıcı ünite takılır. Bu cihaz alt spinal sinirler üzerine yerleştirilen elektrotlara bağlıdır. Uyarıcı barsaklar ve anüsü kontrol eden sinir ve kaslara sürekli uyarılar gönderir. Başlangıçta geçici bir elektrot vücudun dışındaki bir pil ünitesine bağlıdır. Eğer belirtiler yeterince iyileşirse implant pil yerleştirilir.

Ana bulgular: Bu derleme dışkı kaçırma veya kabızlık şikayeti olan hastalarda SSU kullanımına dair yayınlanmış, altısı dışkı kaçırmada (219 katılımcı) ve ikisi kabızlıkta (61 katılımcı) SSU kullanımını araştıran çalışmalardan sağlanan kanıtları değerlendirdi.

Dışkı kaçırma çalışmalarından ikisi ‘paralel grup’ dizaynındaydı, araştırma boyunca katılımcıların bir grubuna SSU uygulandı, diğer kontrol grubu bu tedaviyi almadı. Kalan altı çalışma çapraz dizaynlı olup katılımcılara eşit sürelerde stimülasyon uygulandı veya uygulanmadı veya tersi yapıldı. Uyaran şiddeti hastanın sistemin açık veya kapalı olup olmadığını söyleyemeyeceği düzeydeydi.

Dışkı kaçırma için SSU: İki ‘paralel grup’ araştırmasında SSU grubuna bulunan fekal inkontinensli 53 ve 15 katılımcı 3. ve 12. aylarda kontrol grubuna kıyasla daha az kaçırma atağı geçirdiler.

Birinci çapraz çalışmada araştırmayı tamamlayan 24 katılımcı, cihazın uyaran verip vermediğini bilmedikleri halde uyarılma periyodunu seçtiler. “Açık” periyodunu seçen 19 katılımcı, “açık” periyodunda haftada %59 daha az dışkı kaçırma atağı yaşadı. “kapalı” periyodunu seçen 5 katılımcı haftada %118 daha fazla dışkı kaçırma yaşadı.

İkinci çapraz çalışmada katılımcılar “açık” ya da “kapalı” periyodlarda dışkı kaçırma yaşamadılar.

Üçüncü çalışmada katılımcılar “açık” periyodunda, “kapalı” periyoduna kıyasla %83 daha az dışkı kaçırma yaşadılar.

Dördüncü çapraz çalışmada katılımcılar “açık” periyodunda “kapalı” periyoduna kıyasla %88 daha az dışkı kaçırma yaşadılar.

Dışkı kaçırmada SSU -ters etkiler: Tüm araştırmalarda SSU sonrasında ters etkiler bildirilmedi. İki paralel grup çalışmasında sadece ilk çalışmada SSU alan hastaların %10’unda ve ikinci çalışmada 3 katılımcıda küçük komplikasyonlar bildirildi.

Birinci çapraz çalışmada 34 hastadan 7’si temel olarak komplikasyonlar nedeniyle çalışmadan çıkarıldı. Bu çalışmada sistemin implante edildiği 27 katılımcıdan dördü cihazın çıkarılmasına yol açan bir problem yaşadı.

Dördüncü çapraz çalışmada SSU’nun implante edilen elektrodu ile ilgili ağrı (bir hasta), hatalı yerleşim (bir hasta) ve hematom (üç hasta) gibi bazı komplikasyonlar yaşadılar.

Kabızlık için SSU: SSU’yu konstipasyonda değerlendiren bir çalışmada iki hasta dışkı çıkarma sıklığında haftada %150 artış bildirdi, karın ağrısı ile şişme şikayeti olan süre de “kapalı” periyodda %79 iken “açık” periyodunda %33’e indi.

Ancak SSU’yu kabızlıkta değerlendiren çok daha büyük ikinci araştırmada 59 hastada SSU barsak hareketlerinin sıklığını iyileştirmedi.

Derlemenin kısıtlamaları: Kısıtlı kanıtlar SSU’nun dışkı kaçırması olan hastalarda dışkı tutulmasını iyileştirebileceğini telkin ediyor. SSU kabızlığı olan hastalarda semptomları iyileştirmedi. SSU’nun bu iki duruma karşı etkinliğine dair daha güvenilir kanıtlar sağlamak için iyi kalitede çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Thaha MA, Abukar AA, Thin NN, Ramsanahie A, Knowles CH. Sacral nerve stimulation for faecal incontinence and constipation in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD004464. DOI: 10.1002/14651858.CD004464.pub3

Orijinal özet için: Sakral Sinir Uyarımı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv