Akut İskemik Felçte Buflomedil

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Akut iskemik felçli hastalarda buflomedilin ölümler, malûliyet ve nörolojik işlevlere etkisine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Buflomedil bacak arter hastalığı olan hastalarda kullanılan bir ilaç olup önceden felç geçirenlerde bazı faydaları olduğu gösterildi. En sık görülen tipte felçler beyin damarlarının daralması ya da tıkanmasına bağlıdır (iskemik felç). Buflomedil beyin damarlarını açabildiğinden iskemik felçli hastalara fayda sağlayabilir. Ancak klinik uygulamada felç tedavisi için onayı bulunmuyor. İskemik felç başlangıcından sonraki ilk birkaç gün içindeki hastaların buflomedille tedavisinin etkili ve güvenli olup olmadığını anlamayı hedefledik.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2014 Eylülüne kadar günceldir. Toplam 2756 katılımcı ile yürütülen 26 randomize kontrollü araştırma derledik. Çin’de tapılan çalışmalara, hastanede yatan felcin ilk birkaç günü içinde olan her iki cinsten erişkin felçli hastalar alındı. Çoğu çalışmada buflomedil İV yolla günde 200 mg 14 gün süreyle verildi.

Anahtar sonuçlar

Buflomedilin felçli hastalarda ölüm ya da uzun vadeli malûliyet ihtimalini azaltıp azaltmadığını gösteren kanıtlar yetersiz. Tüm çalışmalarda sonuçlar tedaviden hemen sonra değerlendirilmekle beraber ilacın kısa vadeli sonuç ölçütlerinden herhangi birini etkilediğine dair sağlam kanıt bulunmuyor. Ayrıca ilacın neden olabileceği zararlara dair de yetersiz kanıt var.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi genel olarak düşüktü. Veriler yetersiz olup çoğu çalışmanın tasarımı kötüydü ya da ilişkin bilgiler eksik raporlandı. Akut iskemik felçte buflomedilin rutin tedavi olarak kullanımına kanıt sağlamak için yüksek kalitede randomize araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Wu S, Zeng Q, Liu M, Yang J, He S, Lin S, Wu B. Buflomedil for acute ischaemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD009570. DOI: 10.1002/14651858.CD009570.pub2

Orijinal özet için: Akut İskemik Felçte Buflomedil

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv