Ağır Hasta Erişkinlere Selenum Takviyesi

Cochrane derleme özeti

Selenyum sağlık için vazgeçilmez bir elementtir. Doku hasarı ve hastalıklara karşı savaştaki rolü önemlidir. Selenyum durumunu iyileştirmek, ağır hasta erişkinleri koruyabilir.

Bu derlemede, ağır hastalıktan toparlanan erişkin hastalara fazladan selenyum takviyesi yapmanın etkilerini araştırdık. Tedavi esnasında selenyum takviyesi yapılan hastalarda ölüm sayısının değişip değişmediğine baktık. Ayrıca bu davranışın, hastaların yatışı esnasında görülen enfeksiyonlar ve başka hastalıkların oranına etkisi de araştırıldı. Son olarak da selenyumun, mekanik ventilatöre bağlı hastalarda solunum yardımı süresini ve ayrıca hastanede ve yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) kalış süresini etkileyip etkilemediği incelendi.

Toplam 2084 katılımcıyla yapılan 16 araştırmayı derledik. 13 araştırmada selenyum, 3 araştırmada da selenyum içeren bileşik ebselen test edildi. Genel olarak, derlenen araştırmaların kalitesi düşük olup kalite göstergeleri hakkında bilgi azdı. Çoğu araştırma küçük ve sonuçlar sınırlıydı. Çoğunda kayırma hatası riski yüksekti. Bu nedenlerle sonuçların yorumunda dikkat gerekir. Kanıtlar 21 Mayıs 2014 tarihine kadar güncel.

İV sodyum selenitle yapılan 13 araştırma, ölümler üzerine istatistiksel olarak anlamlı etki gösterdi. Ebselenle yapılan 3 araştırma ölümlere bir etki göstermedi. Enfeksiyonlar ya da sekonder hastalıklara etki gözlenmedi. Selenyum ya da Ebselenle yapılan takviyeyle; mekanik solunum süresi, YBÜ’de ve hastanede kalış süreleri ve yaşam kalitesine bir fayda belirtisi görülmedi.

İstatistiksel yönden anlamlı bir bulgu olsa da, derlenen araştırmaların kalitesi nedeniyle, selenyum lehindeki kanıtların kuvveti yorumlanırken dikkat gerekir.

Genel olarak, tüm sonuçlar için düşük kalitede sonuç sağlandı. Derlenen araştırmaların örnek büyüklüğü, tasarımı ve sonuç ölçütleriyle ilişkili istatistiksel belirsizliği giderecek araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Allingstrup M, Afshari A. Selenium supplementation for critically ill adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD003703. DOI: 10.1002/14651858.CD003703.pub3

Orijinal özet için: Kritik Hastalık Tedavisinde Selenyum

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv