Acil Serviste Ağrılı Prosedür Uygulanan Hastalarda Sedasyon İçin Diğer Seçeneklere Karşı Propofol

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Propofol ameliyathanedeki girişimlerde hastaları sakinleştirmek için genel anestezik olarak damar yolundan sıkça kullanılır. Propofolün ameliyathane dışında, âcil servislerde de çıkık redüksiyonu gibi ağrılı girişimler yapılan hastaları sakinleştirmek için kullanılabileceği yönünde artan kanıtlar var.

Derleme sorusu

Acilde ağrılı prosedür yapılan hastaları sedatize etmede propofol kullanımına dair kanıtları derledik. Propofolün etkinlik ve güvenliğini sedasyonda kullanılan başka ilaçlara karşı kıyasladık.

Çalışma özellikleri

Sağlanan kanıtlar 2013 Eylülüne kadar güncel. 2015 Şubatında yaptığımız yeni taramada bulduğumuz yeni bir araştırmayı bu derlemeye alamadık, ilerideki güncellemeye eklenecek. Halen derlememiz toplam 813 katılımcıyla yapılan 10 araştırma içeriyor. Kıyaslanan ilaçlar aynı olmadığından 10 çalışmanın sonuçlarını birleştiremedik.

Anahtar sonuçlar

Komplikasyonlar (enjeksiyon yerinde ağrı gibi yan etkiler) ve katılımcı tatmini açısından, propofol ve acil serviste hasta sedasyonu için kullanılan diğer ilaçların etkisine dair çok düşük kalitede kanıt bulduk. Propofol ve fentanil kombinasyonunu midazolam ve ketaminle kıyaslayan bir araştırmada, ketamin/midazolam grubunda % 10 oranında gecikmiş ters olaylar (kabuslar ve davranış değişimleri) görülürken propofol/fentanil grubunda görülmedi.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi genel olarak çok düşüktü.

Kaynak

Wakai A, Blackburn C, McCabe A, Reece E, O'Connor G, Glasheen J, Staunton P, Cronin J, Sampson C, McCoy SC, O'Sullivan R, Cummins F. The use of propofol for procedural sedation in emergency departments. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD007399. DOI: 10.1002/14651858.CD007399.pub2

Orijinal özet için: Sedasyonda Propofol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv