İdiyopatik Normal Basınçlı Hidrosefalide Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Serebrospinal sıvı (SSS) beyin ve omurilik etrafında ve beyin içindeki ventrikül boşluklarında dolaşır. Beyni korur, besin sağlar ve atık ürünleri uzaklaştırır. Normalde SSS’nin üretim ve reabsorbisyonu sıkı kontrol edilir. İdiyopatik normal basınçlı hidrosefalide (iNBH) SSS hacmi bilinmeyen nedenlerle artar. Bu, ventriküllerde genişlemeye neden olur, bu da etraftaki beyin dokusunu tedricen hasara uğratır. Olağan olarak yaşlılarda görülür. Karakteristik özelliği denge ve yürümede bozulma, idrar kaçırma ve bilişsel bozulma olup demansın en nadir görülen nedenlerinden birini oluşturuyor.

Bazı iNBH hastalarında belirtilerin fazla SSS’yi drenajla uzaklaştırmak için yapılan bir ameliyatla iyileşebileceği düşünülür. Bu girişim genellikle sıvıyı göğüs ya da karın içine boşaltan bir tüp (şant) yerleştirilerek yapılır. Ancak bu yaklaşımın etkinliği hakkında belirsizlik var ve önemli sayıda hasada komplikasyon oluyor veya başka ameliyat gerekiyor. Endoskopik üçüncü ventrikülostomi (ETV) yeni ve daha az invazif bir cerrahi yaklaşım, ventriküllerden birinin zeminine küçük bir delik açılıyor.

Derleme sorusu

Bu derleme EVT’nin iNBH tedavisinde ne kadar etkili ve güvenli olduğunu belirlemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla ETV’yi ameliyat yapılmamasına ya da şant ameliyatına karşı kıyaslayan 2014 Ağustosuna kadar yayınlanmış randomize kontrollü çalışmaları aradık.

Sonuçlar

Derleme için 42 katılımcılı sadece bir araştırma bulundu. Çalışmada ETV ventriküloperitoneal şant yerleştirmeye karşı kıyaslandı ancak, maalesef bu şant standart pratikte sık kullanılan tipte bir şant değil. Her bir tedaviyle belirtileri iyileşen hasta sayısını karşılaştırdık ancak bir çıkarmak için sonucun kesinliği çok düşüktü.

Şantlama grubunda hastaların %19’unda cerrahi komplikasyon oldu; buna karşın ETV grubunda olmadı. Katılımcı sayısının düşüklüğü nedeniyle bunun komplikasyon oranlarında gerçek bir farkı yansıttığından emin olamadık.

Kanıt kalitesi

Çalışma sonuçlarında kayırma hatası riski yüksek, sonuçların kesinliği düşük olduğu ve araştırmada incelenen bazı sonuç ölçütleri tümüyle raporlanmadığından kanıt kalitesine çok düşük değer biçtik.

Kararlar

Hekim ve hastaların iNPH için yapılan bu girişimin etkinlik ve güvenliği hakkındaki kanıtların kısıtlı olduğundan haberli olması gerekir. Farklı tedavi seçeneklerini kıyaslayan daha fazla ve daha büyük araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Tudor K, Tudor M, McCleery J, Car J. Endoscopic third ventriculostomy (ETV) for idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH). Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD010033. DOI: 10.1002/14651858.CD010033.pub2

Orijinal özet için: Endoksopik 3. Ventrikülostomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv