Multinodüler Non-Toksik Guatrda Subtotal Veya Total Tiroidektomi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Multinodüler non-toksik guatrlı erişkinlerde total tiroidektomiye kıyasla subtotal tiroidektominin etkileri neler?

Arka plan

Multinodüler guatr, içinde fark edilebilen nodüller bulunan tiroid büyümesidir. Tiroid bezi birbirine bağlı iki lobdan oluşur. Guatrlı hastalar genellikle tiroid bezinde asimetrik büyümeyle gelir, boynun ön yüzünde gözle görülür bir şişme bulunur. Bir ya da daha fazla nodül fark edilebilir. Multinodüler guatrın en sık nedeni iyot eksikliğidir. Toksik olmayan guatr, nodüllerin kontrol dışı tiroid hormonu salgılamadığını ifade eder. Total tiroidektomide tüm tiroid bezi çıkarılır. Subtotal ameliyatta tiroidin her iki lobu da, biri ya da ikisinde 1 mL altında bir miktar tiroid dokusu kalacak şekilde çıkarılır. Subtotal tiroidektomide daha az etkilenen tarafta 3 – 5 g bırakılır.

Tiroidektomi sonrasındaki en önemli komplikasyonlardan biri, ameliyatta travmatize olabilen rekürran sinirin felcidir. Ses ve/veya yutma mekanizmalarıyla ilgili çeşitli komplikasyonlar görülebilir. Geçici ya da kalıcı bir ses değişimiyle sonuçlanabilir. Sonradan guatr yeniden ortaya çıkarsa ikinci bir ameliyat gerekebilir. Skar dokuları sinirler ve diğer önemli dokuların tanınmasını güçleştirdiği için bu ameliyat ilkinden daha karmaşıktır Total tiroidektomiden daha güvenli olduğu düşünülen subtotal tirodektomide fark edilmemiş bir kanserin yerinde bırakılması ihtimali de bulunur.

Çalışma özellikleri

Toplam 1305 katılımcıyla yapılmış 4 randomize kontrollü araştırmayı derledik. İki araştırmada12 – 39 ay, ikisinde da 5 ve 10 yıl izlem yapıldı. Katılımcıların çoğu kadın olup ortalama yaş 50 civarıydı.

Anahtar sonuçlar

Her iki tipte ameliyatla da ameliyat sonrası kısa dönemde ölüm olmadı ancak tüm nedenlerden ölümlerle ilgili uzun vadeli veri raporlanmadı.

Total tiroidektomide guatr nüksü daha azdı. Subtotal ameliyatta nüks riski 1000 katılımcı başına 84 iken total tiroidektomide 5 olarak belirlendi (muhtemel ranj 1 – 19 arası).

Her iki cerrahi teknikle de nüks nedeniyle reoperasyon, kalıcı rekürran sinir felci ya da tirioid kanseri gelişimi gibi yan etkilerde net bir fayda ve zarar bulunmadı.

Araştırmalarda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi veya sosyoekonomik etkiler raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Çalışma ve katılımcı sayısının azlığı ve iki teknik arasında fayda ve zararları ayırabilmek için olay oranlarının düşük olması nedeniyle kanıt kalitesi genel olarak düşükle orta arasındaydı.

Güncellik

Kanıtlar 2015 Haziranına kadar güncel.

Kaynak

Cirocchi R, Trastulli S, Randolph J, Guarino S, Di Rocco G, Arezzo A, D'Andrea V, Santoro A, Barczyñski M, Avenia N. Total or near-total thyroidectomy versus subtotal thyroidectomy for multinodular non-toxic goitre in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD010370. DOI: 10.1002/14651858.CD010370.pub2

Orijinal özet için: MNG’de Total Ve Subtotal Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv