Aktif Ülseratif Kolit Tedavisinde Fraksiyone Olmayan Ve Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Aktif ülseratif kolitli hastalarda remisyon indüklemede, fraksiyone olmayan veya düşük molekül ağırlıklı heparinin etkilerine dair, literatürde 17 Haziran 2014 tarihine kadar bulunabilen kanıtları derledik.

Arka plan

Ülseratif kolit

Ülseratif Kolit (ÜK) nüks eden aktif hastalık ataklarıyla giden, kolon, rektum ya da ikisini birden tutan bir kronik iltihabi barsak hastalığıdır. Aktif hastalarda karın krampları, acil dışkılama ihtiyacı ve kanlı ishal bulunur. Belirtiler durduğunda hastalar ülseratif kolitin “remisyon fazına” girer.

Heparin

Heparin vücudu kanı doğal pıhtılaştırma yetisini azaltan bir ilaç grubudur. Fraksiyone olmayan ve düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH), heparinlerin halen klinik kullanım için piyasada bulunan alt tipleridir. Teorik olarak pıhtılaşmanın azaltılması ülseratif kolit belirtilerini iyileştirebilir.

Çalışma özellikleri

Literatür araştırmasında toplam 329 katılımcıyla yapılan 5 araştırma belirledik. 270 katılımcılı 3 araştırmada DMAH plaseboyla, 34 katılımcılı 1 araştırmada standart tedaviye eklenen DMAH, sade standart tedaviyle ve 25 katılımcılı 1 araştırmada fraksiyone olmayan heparin steroidlerle kıyaslandı.

Fraksiyone olmayan heparini steroidlerle kıyaslayan ve DMAH’nin standart tedaviye eklenip eklenmemesini araştıran 2 çalışmanın düşük kalitede olduğu yargısına varıldı. Üç plasebo kontrollü araştırmanın kalitesine yüksek değer biçildi.

Anahtar sonuçlar

Bir küçük araştırmada fraksiyone olmayan heparin şiddetli ülseratif koliti olan hastalarda klinik iyileşme indüklemede steroidlerden daha kötü bulundu. Bunun yanı sıra heparin tedavisi alan hastalarda rektal kanama daha sık görüldü.

Diğer küçük araştırmada, aktif ülseratif kolitli erişkinlerde standart tedaviye DMAH eklenmesi, sade standart tedaviye göre fazladan fayda getirmedi.

Enjeksiyonla verilen DMAH, klinik remisyon, klinik iyileşme ve endoskopik iyileşme dâhil herhangi bir sonuç ölçütünde plasebodan üstün bir fayda göstermedi (klinik remisyon için çok düşük kalitede kanıt).

Kolonda açılan uzatılmış salınımlı tabletler şeklinde verilen yüksek doz DMAH, klinik remisyon, klinik iyileşme ve endoskopik iyileşmede plaseboya göre fayda gösterdi. Bu sonuç aktif ülseratif kolit tedavisinde uzatılmış salınımlı kapsüller şeklinde verilen yüksek doz DMAH’lerin etkili olabileceğini gösteriyor. Ancak bu sonucun başka klinik araştırmalarla doğrulanması gerekir.

Kaynak

Chande N, Wang Y, McDonald J, MacDonald JK. Unfractionated or low-molecular weight heparin for induction of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD006774. DOI: 10.1002/14651858.CD006774.pub4

Orijinal özet için: Ülseratif Kolit Tedavisinde Heparin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv