Santral Venöz Kateterlerde Pansuman ve Tespit Güvenliği


Kateter V. subclavia içinde, rehber tel çekiliyor. Foto: Wellcome Photo Library

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Santral venöz kateter (SVK) hastaya sıvı besin, kan, ilaç ve sıvı (veya bunların kombinasyonu) vermek için kan damarı içine sokulan bir tüptür. Hastaya bir SVK takıldığında, tedavi gerektikçe tekrar tekrar iğne sokulması gerekmez, tüpler SVK’ya bağlanabilir, gereken sıvılar içeri verilir ve gerektiğinde de çıkarılabilir.

SVK’lar uygun bir şekilde tespit edilmelidir. Bu tespit kateterin yerinden çıkmasını ve enfeksiyonu (Örneğin kateterle ilişkili kan enfeksiyonları) önlemek ve hastanın rahatını sağlamak için konulan bir çeşit pansumanla sağlanır. SVK’ların tespitini güvenceye almak için çok çeşitli tipte ürünler vardır ancak hangisinin en iyi iş gördüğü bilinmiyor.

Derleme sorusu

Bu derlemenin amacı SVK’lar için mevcut pansuman ve tesbit malzemelerinden en işe yarayanı belirlemek için kıyaslama yapmaktır.

Ne bulduk

Araştırmacılar tıbbi bilgi tabanlarını 2014 Eylülüne kadar taradılar ve derleme sorusuna ilişkin toplam 7436 hasta üzerinde yürütülmüş 22 araştırma belirlediler. Çalışmalarda aşağıdaki kıyaslamalar araştırıldı:

  • Dokuz çalışmada steril gaz bezi standart polüretan pansumanlarla kıyaslandı;

  • altı çalışmada standart polüretan pansumanlar, klorheksidin glukonat (klorheksidin glukonat bir antibakteriyel dezenfektandır) emdirilmiş pansumanlarla kıyaslandı;

  • bir çalışmada standart polüretan pansumanlar, gümüş emdirilmiş pansumanlarla (gümüş bileşiklerinin antibakteriyel etkisi olabilir);

  • bir çalışmada standart polüretan pansumanlar, hidrokolloid pansumanlarla kıyaslandı;

  • bir çalışmada “modern” gaz geçirgen standart polüretan pansumanlar, “eski” (orijinal) standart poliüretan pansumanlarla kıyaslandı;

  • bir çalışmada kuvvetli yapışkan şeffaf standart poliüretan pansumanlar kolrheksidin glukonat pansumanlarla kıyaslandı

  • bir çalışmada standart poliüretan pansumanlar sütürsüz tespit cihazları ile kıyaslandı;

  • bir çalışmada steril gaz pansuman konmamasına karşı kıyaslandı ve

  • bir çalışmada da klorheksidin glukonat pansumanlar pansuman konmamasına karşı kıyaslandı.

Derlenen çalışmalar bazen kazai ya da istististiksel hatayı minimal tutmak için kullandıkları metotları net olarak bildirmediler, ancak genel olarak metotlar yeterliydi.

Çalışma sonuçlarının analizi, SVK’ların ilaç (klorheksidin glukonat veya gümüş) emdirilmiş bir pansumanla tespitinin kateterle ilişkili kan enfeksiyonlarını (KE) ilaçsız pansumanlara kıyasla azalttığına dair yüksek kaliteli kanıtlar gösterdi.

Sonuçlar, standart poliüretan pansuman yerine klorheksidin glukonat emdirilmiş pansuman kullanıldığında; 1000 hasta günü* başına düşen kateterle ilişkili KE sıklığında azalma olduğuna dair orta kalitede kanıt gösterdi.

Klorheksidin glukonat emdirilmiş pansumanlarla enfeksiyon riski, standart poliüretan pansumanlarla enfeksiyon riskine karşı başka bir yolla kıyaslandığında (biriyle olan enfeksiyon risk oranı diğerine karşı, hasta kullanım gününü göz önüne almadan hesaplandığında) bu fark daha belirsizdi.

Daha dolaylı bir ölçüm olan çıkarılma sonrasında kateter ucundaki bakteriyel kolonizasyon miktarı, standart poliüretan pansumanlarda daha fazla bakteri gösterdi (orta kalitede kanıt)

Bu derlemeye katkıda bulunan çalışmalar çoğunlukla, kısa süreli olarak çok sayıda SVK kullanılan yoğun bakım ünitelerinde yürütüldü. Analiz edilen çalışmalarda araştırılan SVK tespit ve pansuman ürünleri; kateterle ilişkili KE, kateter ucu kolonizasyonu ve cilt iritasyonu, tespitte başarısızlık, pansumanın durumu ve hasta ölümü gibi, değerlendirilen herhangi bir başka sonuç beklentisinde, gözlenebilen bir etki ortaya koymadı.

SVK’lar için kullanılabilecek geniş çeşitlilikteki pansuman ve tespit ürünlerinin rölatif etkilerini araştırmak için daha fazla ve kaliteli araştırmalar yapılması gerekiyor.

Bu basit dilde özet 5 Haziran 2015 tarihine kadar günceldir.

* Araştırmada kullanılan ve hastanın kullanımını temsil eden bir birimdir; bu durumda 1000 hasta günü, bir gün boyunca SVK kullanan 1000 hastaya eşit veya iki gün SVK kullanan 500 hastaya eşit veya 4 gün SVK kullanan 250 hastaya eşit, vs’dir.

Kaynak

Ullman AJ, Cooke ML, Mitchell M, Lin F, New K, Long DA, Mihala G, Rickard CM. Dressings and securement devices for central venous catheters (CVC). Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD010367. DOI: 10.1002/14651858.CD010367.pub2.

Orijinal özet için: SVK Bakımı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar