Yediğimiz Doymuş Yağları Kesmenin Kalp Hastalığı Riskine Etkisi


Foto: Tambako The Jaguar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Gıdamızdan doymuş yağı kaldırmanın (hayvansal yağları; bitkisel yağlar, doymamış yağlar ve daha karbonhidratlı gıdalarla değiştirme) sağlık üzerine etkilerini anlamak istedik.

Arka plan

Sağlık rehberleri hayvansal yağı bırakarak yediğimiz doymuş yağları azaltmanın sağlığımız için iyi olduğunu telkin ediyor. Bu tavsiyeye uymanın ölüm riski veya kalp hastalığına yakalanma (kalp hastalığı veya felç) riskinde bir azalma getirip getirmeyeceğini görmek için mevcut tüm kanıtları kombine etmek istedik.

Çalışma özellikleri

Yediğimiz doymuş yağ miktarını azaltmanın, en azından iki yıl için ölüm, kalp hastalığı, felç ve kanser dahil sağlık sonuçları üzerine etkisini değerlendirdik. Sadece erişkinlerle ilgili çalışmaları göz önüne aldık (18 yaş ve üstü). Çalışılan popülasyonlara kalp hastalığı olan ve olmayan kadın ve erekler alındı. Akut hastalar, gebeler ve emzikli kadınlarla ilgili çalışmaları hariç tuttuk.

Ana sonuçlar

59 000 üzerinde katılımcı üzerine yürütülmüş 15 çalışma bulduk, kanıtlar 2014 Martına kadar günceldir. Derleme sonucunda doymuş yağları kesmenin kardiyovasküler hastalık riskinde (kalp hastalıkları ve felçler dahil) %17 azalmaya yol açtığı ancak ölüm riski üzerinde etkisi olmadığı bulundu.

Derlemede doymuş yağları karbonhidratlar veya proteinle değiştirmenin sağlığa net bir faydası bulunmadı.

Yediğimiz yağ tipini değiştirmek, doymuş yağları çoklu doymamış yağlarla değiştirmek kalp ve damar problemi riskimizi azaltarak bizi daha iyi korur görünüyor. Doymuş yağda azalma büyüdükçe ve serum total kolesterolü düşürüldükçe, koruma kuvvetleniyor. Halen sağlıklı olan insanlar da; kalp hastalığı ya da felç riski yüksek olan (örneğin yüksek tansiyonlu, serum kolesterolü yüksek veya diyabetli) insanlar veya halen kalp hastalığı ya da felç olan insanlar kadar yarar sağlar görünüyor. Kadınlar ya da erkekler arasında etkide net bir fark bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Her biri en az iki yıl müddetle satüre yağı azaltmanın etkisini değerlendiren çalışmalarda yer alan yaklaşık 60 000 insana ait geniş bir kanıt birikimi bulunuyor. Çalışmalar hep birlikte, doymuş yağı azaltma ve yerine çoklu doymamış yağları geçirmenin kardiyovasküler hastalık riskimizi azalttığına dair orta kalitede kanıt sağlıyor.

Kaynak

Hooper L, Martin N, Abdelhamid A, Davey Smith G. Reduction in saturated fat intake for cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD011737. DOI: 10.1002/14651858.CD011737

Orijinal özet için: Doymamış Yağ ve Kalp Sağlığı

Tem metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv