Vejetaryen Diyet Kalıpları ve Kolo-rektal Kanser Riski


Foto: Jorbasa Fotografie / Flickr

JAMA’dan özet çevirisi

Önemi

Kolorektal kanserler, kanser mortalitesinin önde gelen nedenlerindendir ve diyetle primer olarak korunabilmek kuvvetle arzu edilir. Vejetaryen diyet kalıplarıyla kolorektal kanserler arasındaki ilişki iyice yerine oturtulabilmiş değildir.

Amaç

Vejetaryen diyet kalıplarıyla kolorektal kanser insidensi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlandı.

Dizayn, kurumlar ve katılımcılar

Adventist Sağlık Çalışması 2, (AHS-2) geniş, prospektif bir Kuzey Amerika kohort çalışması olup 1 Ocak 2002 ile 31 Aralık 2007 arasında kayda alınan 96 354 kişilik Yedinci Gün Adventisti erkek ve kadın üzerinde yürütüldü. İzlem süresi eyalete göre değişik oldu. Bu katılımcılardan bir kısmı ihraç edildikten sonra analiz için elde 77 659 kişilik bir örnek kaldı. Analiz, demografik ve yaşam tarzı ile ilişkili önemli karıştırıcı faktörleri kontrol eden Cox orantılı zarar regresyonu kullanılarak analiz edildi. Analizler 1 Haziran 2014 ve Ekim 2014 tarihleri arasında yapıldı.

Diyet maruziyeti

Diyetler bazal dönemde, geçerliliği kanıtlanmış bir kantitatif gıda sıklığı sorgulaması ile değerlendirildi ve 4 vejetaryen (vegan, lakto-ovo vejetaryen, pesko-vejetaryen ve yarı vejetaryen) ve bir non-vejetaryen diyet kalıbında kategorize edildi.

Ana sonuçlar ve ölçütler

Diyet kalıpları ve görülen kolon ve rektum kanserleri arasındaki ilişkiler primer olarak eyalet kanser tescil kayıt bağlantıları ile belirlendi.

Sonuçlar

Ortalama 7.3 yıl süren izlemler esnasında 380 kolon ve 110 rektum kanseri olgusu belgelendi. Tüm vejetaryenlerde ayarlanmış zarar oranları vejetaryen olmayanlara karşı kombine edildi ve tüm kolorektal kanserler için 0.78 (95% GA 0.64-0.95), kolon kanseri için 0.81 (95% GA 0.65-1.00) ve rektal kanser için 0.71 (95% GA 0.47-1.06) olarak bulundu.

Kolorektal kanser için ayarlanmış zarar oranı, vejetaryen olmayanlara kıyasla veganlarda 0.84 (95% GA 0.59-1.19); lakto-ovo vejetaryenlerde 0.82 (95% GA 0.65-1.02); pesko-vejetaryenlerde 0.57 (95% GA 0.40-0.82) ve yarı-vejetaryenlerde 0.92 (95% CI, 0.62-1.37) olarak bulundu.

Etki hesapları erkek ve kadınlar, siyah ve beyazlar için benzer bulundu.

Kararlar ve ilişkinlik

Vejetaryen diyetleri, genel olarak düşük kolorektal kanser insidensi ile birliktelik gösteriyor. Özellikle pesko-vejetaryenler, vejetaryen olmayanlara kıyasla çok daha düşük risk taşıyor. Eğer bu ilişkiler nedensel ise kolorektel kanserlerden primer korunmada önemli olabilir.

Kaynak

Michael J. Orlich, MD, PhD1,2; Pramil N. Singh, DrPH1; Joan Sabaté, MD, DrPH1,2; Jing Fan, MS1; Lars Sveen1; Hannelore Bennett, MS1; Synnove F. Knutsen, MD, PhD1,2; W. Lawrence Beeson, DrPH1; Karen Jaceldo-Siegl, DrPH, MS1,2; Terry L. Butler, DrPH1; R. Patti Herring, PhD1; Gary E. Fraser, PhD, MD1,2. Vegetarian Dietary Patterns and the Risk of Colorectal Cancers. JAMA Intern Med. 2015;175(5):767-776. doi:10.1001/jamainternmed.2015.59.

Orijinal özet için: Barsak Kanseri ve Diyet

Son Paylaşımlar
Arşiv